socialbanner

Goed voorbereid de Beursvloer op

De twee ‘Goede Zaken’ workshops bij de Rabobank zijn goed bezocht. Marieke de Vries van de Beursvloerorganisatie, liet weten dat de workshops dienen als voorbereiding op de derde Zeewolder Beursvloer die 28 februari plaatsvindt. De animo en het enthousiasme was groot. Ongeveer 45 deelnemers, allen vertegenwoordigers van grote en kleine maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties, leerden hoe ze met bedrijven kunnen samenwerken om zo meer lokale contacten tot stand te brengen. Dit komt beide partijen én de lokale gemeenschap ten goede.

Drs. Esther Schoustra-Hofstede van Alianza Maatschappelijk Ondernemen gaf de deelnemers inzicht in wat je als organisatie zoal kunt vragen, maar met name ook te bieden hebt. De eerste workshop begon met een toelichting op de traditionele benadering die organisaties kiezen. Daarbij gaat men uit van afhankelijkheid die vooral op tekort aan geld is gebaseerd. Een betere benadering is om ‘geld’ uit het hoofd te zetten. Na het eerste deel van de workshop, werden de aanwezigen in drie groepen verdeeld. Iedere organisatie bracht zowel zijn vraag als aanbod in kaart. De deelnemers benoemden hun wensen in termen van mensen en middelen. Zo waren er stichtingen die een teambuildingsdag aan bedrijven aanbieden om zo een klus geklaard te krijgen of een paar dagdelen advies willen op het gebied van marketing en communicatie of ondernemerschap. De eerste matches werden spontaan onderling ter plekke gesloten, bijv.: Staatsbosbeheer gaat een excursie verzorgen voor ouderen van Coloriet naar de Horsterberg in de Stille Kern, met als tegenprestatie: koffie met iets lekkers en publiciteit. Veel mensen weten niet dat de Stille Kern ook toegankelijk is voor bijv. rolstoelgebruikers.

De tweede workshop was een workshop voor gevorderden, voor hen die eerder aan een workshop en/of Beursvloer deelnamen. Hier werd vooral ingegaan op de do’s en don’ts van het netwerken, het selecteren van de juiste samenwerkingspartners en werd er gewerkt met de zgn. ‘elevatorpitch’. Een van de matches die hier gesloten werden: Cliënten van Interakt Contour gaan houten speelgoed repareren van Speel-o-theek Ketelbinkie. In ruil hiervoor wordt er op het activiteitencentrum door de speel-o-theek een spellenmiddag geregeld.

De beide workshops werden door de deelnemers met gemiddeld een dikke 8 beoordeeld. Voor de meeste deelnemers was het een zinvol en soms een eyeopener om zich meer bedrijfsgericht te presenteren, organisatiewensen te verfijnen en te leren een tegenbod te formuleren.

Een bedrijf dat zijn betrokkenheid met de lokale omgeving concreet wil vormgeven, kan zijn talent, kennis en helpende handen aanbieden op de Beursvloer en op die manier tegemoet komen aan de vraag van een stichting, vrijwilligersorganisatie of instelling. Geld is taboe, hier wordt gehandeld in betrokkenheid. Meer informatie is te vinden op www.beursvloerzeewolde.nl.
Aanmelden liefst z.s.m. en uiterlijk tot medio februari.

Goed voorbereid de Beursvloer op    Goed voorbereid de Beursvloer op    Goed voorbereid de Beursvloer op