socialbanner

Zeewolde Werelddorp zoekt hulpmiddelen voor kraamkliniek in Gaongho

dinsdag 13 februari 2018

Zeewolde Werelddorp zoekt hulpmiddelen voor kraamkliniek in Gaongho Zeewolde Werelddorp zoekt hulpmiddelen voor kraamkliniek in Gaongho

Gemeente Zeewolde onderhoudt sinds 2003 via Stichting Zeewolde Werelddorp een vriendschapsband met Gaongho in Burkina Faso. Door tal van projecten op gebied van water, medische zorg en educatie die de stichting met hulp van Zeewoldenaren heeft uitgevoerd, wordt die band steeds hechter. Onlangs heeft er zelfs een briefwisseling plaatsgevonden tussen onze burgemeester Gerrit Jan Gorter en die van Gaongho, chief-disctrict Madi Cogo. Het betrof een wederzijds dankwoord. Van de kant van Gaongho voor de steun en materialen die het dorp ontvangt vanuit Zeewolde. Burgemeester Gorter is op zijn beurt verheugd dat het materiaal voor verschillende projecten in dankbaarheid is ontvangen en is trots op de Zeewolder gemeenschap die dit mede mogelijk maakt. De wens van beide burgervaders is om het contact te blijven onderhouden.

Met de aangegane vriendschapsband hoopt Stichting Zeewolde Werelddorp de extreme armoede en honger in Gaongho en de omliggende dorpen te bestrijden. De droogte is de hoofdoorzaak van de armoede in Burkina Faso. Daar komt bij dat het opleidingsniveau van de bevolking ontzettend laag is. 60 tot 70% van de mensen kan niet lezen of schrijven. Zeer schrijnend zijn ook de medische voorzieningen, waardoor veel mensen onnodig overlijden. Stichting Zeewolde Werelddorp hoopt hier verandering in te kunnen brengen. Diverse projecten hebben reeds tot verbetering geleid. Zo is de stuwdam gerestaureerd, waardoor water opgevangen kan worden en is er nabij een druppelirrigatiesysteem (geleverd door Daily Drip uit Zeewolde) aangelegd op 2 ha landbouwgrond. Dankzij dit irrigatieproject hebben de 104 vrouwen, die hier elk een eigen stukje grond bewerken, al wat geld kunnen verdienen. Het is het begin van economische ontwikkeling. Ook is er een kraamkliniek gebouwd en wordt er gewerkt aan de bouw van een schoolgebouw voor basisonderwijs. Uitgangspunt bij de projecten is dat de bewoners zelf het initiatief nemen en deze voortzetten. “Belangrijk is dat ze duurzaam om leren gaan met de materialen, gericht op lange termijn denken en handelen. Daarom zetten we zo vroeg mogelijk in op educatie”, aldus stichtingsvoorzitter Koos Hopster.

Voor 2018 ligt er al een nieuw wensenlijstje uit Gaongho klaar. “Prioriteit is de kraamkliniek te voorzien van de nodige materialen. We hopen dit met hulp van Zeewoldenaren in te kunnen vullen”, vertelt Koos. Hiervoor wordt onder meer aangeklopt bij lokale bedrijven en organisaties, zoals bij Verloskundigenpraktijk Zeewolde. “Vrouwen die net moeder zijn geworden wordt gevraagd om ongebruikte spullen uit kraampakketten in te leveren voor Gaongho. Ook wat over datum is kunnen zij nog goed gebruiken. De eerste moeders hebben zich reeds gemeld.” Afdeling Caritas van de RK Parochie Sterre der Zee heeft toegezegd een jaar lang mee te willen werken om de kraamkliniek te voorzien van hulpmiddelen.  “Wij hopen met dit langdurige project mensen te binden en te boeien, zodat je daadwerkelijk kunt zien wat er gebeurt.” Lokaal ondernemer Cok Koppejan van Loyalty Inkoopservices zoekt mee naar gerichte tweedehands ziekenhuismaterialen om te kunnen versturen naar Burkina Faso. Gestreefd wordt dit voorjaar een eerste zending te kunnen versturen.

Meer info: www.zeewolde-werelddorp.nl

 

 

Zeewolde Werelddorp zoekt hulpmiddelen voor kraamkliniek in Gaongho    Zeewolde Werelddorp zoekt hulpmiddelen voor kraamkliniek in Gaongho    Zeewolde Werelddorp zoekt hulpmiddelen voor kraamkliniek in Gaongho