socialbanner

Provincie, gemeenten en basisscholen willen werk maken van ‘techniek’

zondag 11 maart 2018

Provincie, gemeenten en basisscholen willen werk maken van ‘techniek’

Bestuurders van overheid en onderwijs ondertekenden vrijdag 9 maart in het Agora Theater in Lelystad de intentieverklaring ‘Flevoland kiest voor onderzoekend en ontwerpend leren’. Daarbij waren ook vertegenwoordigers aanwezig van gemeente Zeewolde en de basisscholen uit Zeewolde.

Je kunt niet vroeg genoeg beginnen kinderen te interesseren voor wetenschap en technologie (W&T). Want welk bestaand of nu nog onbekend beroep ze later ook kiezen, ze zullen 21e–eeuwse vaardigheden als onderzoeken, problemen oplossen, creatief denken en samenwerken hard nodig hebben. De intentieverklaring in het ‘Agora’ moet worden gezien als de bekende stip op de horizon. Provincie, gemeenten en basisscholen beloven ermee dat ze zich in willen zetten ‘techniek’ een stevige plek te geven in het onderwijscurriculum. Dat moet gewoon ‘logisch’ worden. De ondertekening werd voorafgegaan door een Collegetour van astronaut André Kuipers. Als ambassadeur van het ‘Techniekpact’ had Kuipers in november reeds zo’n gastcollege gegeven aan 500 leergierige schoolkinderen en begeleiders uit Flevoland in De Meerpaal in Dronten, in het Agora Theater in Lelystad waren er vrijdagmorgen zelfs 550 jeugdige toehoorders met hun meester of juf. Op zijn bekende wijze maakte ‘onze’ astronaut zijn gehoor beide keren enthousiast voor wetenschap en technologie.

De intentieverklaring vrijdagmiddag werd namens de gemeente Zeewolde ondertekend door wethouder Wim van der Es (VVD, Onderwijs). Namens de basisscholen gebeurde dat door Roel Hijne (SKOZ en SIBZ, katholiek en interconfessioneel), Peter Hulstein (SOBZ, openbaar) en Durk de Boer (Stichting Codenz, christelijk). De bijeenkomst werd georganiseerd door Windesheim Flevoland en de provincie Flevoland.

 

 

Provincie, gemeenten en basisscholen willen werk maken van ‘techniek’    Provincie, gemeenten en basisscholen willen werk maken van ‘techniek’    Provincie, gemeenten en basisscholen willen werk maken van ‘techniek’