socialbanner

Volle zaal bij ouderendebat in De Sfinx

Friday 9 March 2018

Volle zaal bij ouderendebat in De Sfinx Volle zaal bij ouderendebat in De Sfinx

De recreatiezaal van De Sfinx was woensdagmiddag 7 maart geheel gevuld bij het traditionele ouderendebat. In verband met de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. waren de lijsttrekkers (of nummer twee) van de acht deelnemende partijen uitgenodigd.

Voor de pauze kregen de vertegenwoordigers van de politieke partijen elk vier minuten de gelegenheid hun speerpunten toe te lichten. De aanwezige senioren konden na de pauze hun opgespaarde vragen afvuren op de politici. Het ouderendebat was een initiatief van de gezamenlijke ouderenbonden (PCOB/KBO en ANBO) en werd geleid door Mannes Schoppink. Via lootjes ‘uit de hoed’ werd de volgorde van de inleidingen bepaald. Ruud Visser (BurgerBelang) mocht de spits afbijten. Visser merkte fijntjes op dat zijn partij de oudste lokale partij van Zeewolde is. Hij pleitte voor doorgroei van Zeewolde, zodat noodzakelijke voorzieningen in stand kunnen blijven. Expliciet noemde hij seniorenhuisvesting en een ‘eigen’ polikliniek. Net als Visser wilde Gerrit van der Meer (D66) de ouderenraad terug in Zeewolde. Verder tipte Van der Meer de ‘blijverslening’ aan, die het voor ouderen mogelijk maakt langer zelfstandig te blijven wonen. De D66’er riep op ook buiten verkiezingstijd om ‘ouderendebatten’ te organiseren. Harry Hübbers (ChristenUnie) deelde een pluim uit aan de ouderenorganisaties voor het vele werk dat zij verrichten. Ook complimenteerde hij de mantelzorg(ers). Op zijn wensenlijstjes stonden het sporten van ouderen tegen een betaalbare prijs, ouderenhuisvesting en aandacht voor (verborgen) eenzaamheid. Rob Smeets (Zeewolde Liberaal) vertelde de zaal waarom hij ooit in Zeewolde was komen wonen. Hij voelde zich er helemaal thuis. ‘Thuis voelen in Zeewolde’ was ook het thema van zijn partij(programma). Smeets zou graag meer seniorenwoningen in Zeewolde zien, evenals een verzorgingstehuis. Yvonne van Bruggen (PvdA/GroenLinks) merkte op dat de samenstelling van de Zeewolder bevolking meer in balans komt door de toenemende vergrijzing. Zij noemde als prioriteiten van haar partij seniorenhuisvesting (in het centrum), de reeds genoemde blijverslening en beter openbaar vervoer. Winnie Prins (Leefbaar Zeewolde) zei haar werk als wethouder graag te willen voortzetten, omdat er ‘veel te doen valt’. Prins benoemde de zogenoemde mantelzorgmakelaar, die veel goed werk kan doen voor patiënten met dementie en Alzheimer. Verder vertelde ze van een stagiair voor ouderenwerk, die uitzocht waar ouderen nu precies behoefte aan hebben, en die inmiddels een baan bij de gemeente had gekregen. Tevens riep ze de andere partijen op gezamenlijk het beste te maken van de Wmo. Wim van der Es (VVD) zei dat voor zijn partij alle inwoners belangrijk zijn. Hij pleitte voor groei, ouderenhuisvesting, aanvullende zorg en de betere bereikbaarheid van Zeewolde. Carla van Dongen (CDA) was lovend over het werk van de ouderenbonden, de welzijnsorganisaties en de vele vrijwilligers in het dorp. Haar partij zou staan voor een sterke, zelfbewuste samenleving, waar jong en oud zich thuis kunnen voelen. Na de pauze bleek dat de zaal nog vol vragen zat. De mantelzorgmakelaar, blijverslening en wel of geen groei kwamen daarbij nogmaals aan de orde, evenals de ‘Burgertafel’, een eventuele brug over het Wolderwijd, Buitenplaats Horsterwold en de ‘koopzondag’.  

 

 

Volle zaal bij ouderendebat in De Sfinx    Volle zaal bij ouderendebat in De Sfinx    Volle zaal bij ouderendebat in De Sfinx