socialbanner

Miljoenen jonge palingen uitgezet in randmeren

Tuesday 12 March 2019

Miljoenen jonge palingen uitgezet in randmeren Miljoenen jonge palingen uitgezet in randmeren

Verdeeld over het Wolderwijd en het Veluwemeer zijn woensdag 6 maart jl. miljoenen glasaaltjes (jonge palingen) uitgezet. Dat gebeurde in het kader van het herbevolkingsproject, mede mogelijk gemaakt door het ministerie van LNV. Met het uitzetten van de glasaaltjes in de Nederlandse natuur wordt een impuls gegeven aan de groei van de palingstand. In Harderhaven werd die ochtend dozen vol met zo rond de 2.500.000 krioelende, doorzichtige aaltjes van zo’n 7 cm lang, aan dek gebracht van de boten van visserijbedrijven Peter Jansen en Jan Foppen, die daarmee hebben geholpen om de uitzet mogelijk te maken. Op locaties bij Zeewolde, Bunschoten en Almere is de jonge paling te water gelaten.

Paling is een trekvis en wordt geboren in de oceaan. Reden om de jonge paling (glasaaltjes) uit te zetten is omdat zij niet zelfstandig langs de Europese kustbarièrres kunnen komen om zoetwater te bereiken waar ze op willen groeien. Daardoor heeft de palingstand in het verleden veel schade opgelopen. In heel Europa geldt sinds 2009 de verplichting om jonge paling in zoetwater uit te zetten. Dit ligt vast in de Europese Aalverordering en het Nederlands Aalbeheerplan.

De glasaal die in het Wolderwijd en het Veluwemeer zijn uitgezet, zijn afkomstig van de Franse kust. Zij zijn meegevoerd door oceaanstromingen vanaf hun geboorteplek in de 6000 kilometer verderop gelegen Sargassozee (Bermudadriehoek). In vrachtwagens zijn de gevangen glasaaltjes vervolgens naar Harderhaven gebracht om uit te zetten. De herbevolking levert een direct natuurvoordeel op: in veel gebieden waar grote hoeveelheden glasaal zich ophopen, zoals bij de Engelse en Franse riviermondingen, zou anders het overgrote deel van die glasaaltjes sterven. De glasaal wordt daarom opgevangen en vervolgens uitgezet in de door de overheid geselecteerde gebieden. Over ongeveer 10 tot 15 jaar, wanneer ze tot volwassen palingen (zogenaamde schieralen) zijn uitgegroeid, kunnen ze vanuit deze gezonde leefgebieden terugzwemmen om in de Sargassozee voor nageslacht te zorgen. Gelukkig worden er steeds meer nieuwe technieken ingezet om de paling te helpen terugkeren naar hun geboortegrond. Door het bouwen van zogenoemde  ‘bypasses’ of vistrappen kunnen trekvissen als paling veilig langs obstakels als dijken, dammen en gemalen, zwemmen.

De glasaal is aangekocht met steun vanuit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij. Het herbevolkingsproject wordt medegefinancierd door het Eel Stewardship Fund® en wordt gecoördineerd door Stichting DUPAN. In deze stichting werken palingkwekers, palingvissers en palinghandelaren samen om het herstel van de palingstand in Nederland te bevorderen. Vanuit dit fonds investeert Stg. DUPAN tevens in het over de dijk helpen van volwassen palingen naar zee en in gericht wetenschappelijk onderzoek.

 

 

 

 

Miljoenen jonge palingen uitgezet in randmeren    Miljoenen jonge palingen uitgezet in randmeren    Miljoenen jonge palingen uitgezet in randmeren