socialbanner

Winnie Prins (Leefbaar Zeewolde) wil wethouderschap graag continueren

Tuesday 13 March 2018

Winnie Prins (Leefbaar Zeewolde) wil wethouderschap graag continueren

Aan de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart in Zeewolde nemen acht partijen deel. Lijst 1 is Leefbaar Zeewolde. Winnie Prins is voor de vierde achtereenvolgende maal lijsttrekker. Eerder was ze dat al in 2006 (toen nog samen met Michiel Schouten), 2010 en 2014.

Winnie Prins (1959) was van 2004 tot 2006 bestuursadviseur en sinds 2010 wethouder namens Leefbaar Zeewolde. Dat verveelt haar nog steeds niet. ,,Ik vind het geweldig om iets te mogen doen voor 22.000 mensen, hun zorg en aandacht te leveren en mede te bepalen welke keuzes er voor de toekomst moeten worden gemaakt. Dat blijft een geweldige uitdaging,” vertelt de ‘aanvoerder’ van lijst 1. ,,Daarbij heb je gesprekken met inwoners, organisaties, ambtenaren en andere overheden. Het is logisch dat er wetten en regels moeten worden gemaakt, maar hoe hebben die hun uitwerking op de echte wereld, klopt het bijvoorbeeld wat er elders wordt bedacht? Dan zullen er keuzes moeten worden gemaakt. Er zullen ook momenten zijn dat je nee moet zeggen, maar altijd in het belang van mensen.” Prins weet nog heel goed dat ze met Michiel Schouten in 2004 aantrad tot het college van B en W. ,,In die tijd kwam Ype Dijkstra als waarnemend burgemeester. Hij liet mij de kaart van Zeewolde zien. De gemeente is vele malen groter dan de kern! We hebben zóveel mogelijkheden op ons grote grondgebied. Ik weet dat ik in die tijd nog in Apeldoorn werkte. Als ik dan over de dijk Zeewolde kwam binnenrijden, kreeg ik echt dat trotse gevoel van ‘hier mag ik het allemaal voor doen’.”

De afgelopen jaren had Prins vooral ‘zorg’ in haar portefeuille. ,,En daarbij werden we geconfronteerd met forse bezuinigingen vanuit Den Haag. Alleen al op het gebied van jeugd werden we met 25 procent gekort. Dan heb je het wel over één miljoen euro! De jeugd is een kwetsbare doelgroep en dan heb ik het niet over die jongeren die zichzelf prima kunnen redden. Een uitdagende klus, maar ik hou van uitdagingen!” Liever had Prins nog wat meer werk willen maken van nieuwe vormen van democratie. ,,Bijvoorbeeld hoe je op een andere manier in gesprek raakt met inwoners. Politiek kan echt héél anders.”

Prins hoeft niet lang na te denken over de speerpunten van haar partij. ,,Wij gaan echt voor het dorpse karakter van Zeewolde. Verder zijn wij tegen het bouwen in de bossen. Waar andere partijen praten over een versnelde groei van de Polderwijk, willen wij slechts natuurlijke groei. Er wordt hard genoeg gebouwd in de Polderwijk! Wij geloven dat een tweede kern op ons eigen grondgebied mogelijk is. En dan heb ik het dus niet over Oosterwold, want dat hebben we samen met Almere.” Groei om meer voorzieningen te krijgen, ziet Prins niet zitten. ,,Als we havo en vwo willen laten afmaken in Zeewolde, krijgen we ongetwijfeld Harderwijk en Ermelo over ons heen, want daar zijn óók minder leerlingen. Er zijn genoeg voorbeelden van dorpen met een vergelijke grootte en prima voorzieningen.” Prins is trots op de kandidatenlijst van Leefbaar Zeewolde. ,,Breed samengesteld én met nieuwe gezichten. Ik hoop natuurlijk op zeven zetels, dat zou geweldig zijn! Vijf vind ik ook al heel mooi, dan blijven we de grootste.”

 

 

Winnie Prins (Leefbaar Zeewolde) wil wethouderschap graag continueren    Winnie Prins (Leefbaar Zeewolde) wil wethouderschap graag continueren    Winnie Prins (Leefbaar Zeewolde) wil wethouderschap graag continueren