socialbanner

Stap vooruit in aanleg atletiekbaan

dinsdag 15 mei 2018

Stap vooruit in aanleg atletiekbaan

Het zal weinig mensen ontgaan zijn: op de plek van de oude ijsbaan aan het Kluunpad worden een nieuwe ijsbaan en een atletiekbaan aangelegd. Voor de verdere uitvoering en het beheer van de atletiekbaan heeft de atletiekvereniging besloten een aparte organisatie op te richten: Stichting Kluunpark. Dit is gedaan om de vereniging en het zakelijke en financiële beheer en de exploitatie van de atletiekbaan uit elkaar te halen en ook juridisch van elkaar te scheiden. Dit maakt het gemakkelijker om het terrein bijvoorbeeld aan derden (zoals scholen en andere clubs) te verhuren. Daar komt bij dat er op deze manier voordeel op de BTW te behalen is, wat voor de gemeente aanleiding was om ook op een dergelijke constructie aan te dringen.

Om dit alles in gang te zetten is begin mei in de kantine van de atletiek- en de ijsvereniging een overeenkomst getekend tussen de gemeente Zeewolde (in de persoon van wethouder Rein Zijlstra), de Atletiekvereniging (bestuursleden Sybrigje Westerhof en Valentijn van Gorkom) en de nieuwe Stichting Kluunpark (voorzitter Bas Pieterse en penningmeester Michel Kerklaan). Naast de twee laatstegenoemden is ook Valentijn van Gorkom als secretaris tot het bestuur van de stichting toegetreden.

Zoals gezegd was met de aanleg al begonnen, dit om geen tijd te verliezen zodat de werkzaamheden in de loop van dit jaar voltooid kunnen worden. De buitenste, grijze, ring is een asfaltpad dat bij strenge vorst tot ijsbaan omgetoverd kan worden. Als hij niet als schaatsbaan gebruikt wordt, hoort dit tot de openbare weg en kan erover gefietst en gewandeld worden. Daarbinnen komt de atletiekbaan met allerlei sportfaciliteiten die nu dus onder de nieuwe stichting valt. Daarnaast zijn er plannen voor een nieuw verenigingsgebouw met kantine, dat na de aanleg van de banen neergezet zal worden. De atletiekvereniging wil op de plek waar nu de gebouwtjes staan nog een ‘krabbelbaan’ aanleggen. Met het al geplande beweegpark voor ouderen en de freerunbaan van de gymnastiekvereniging, en ook de naastgelegen skatebaan, kent Zeewolde straks een mooie combinatie van centraal gelegen sportfaciliteiten waarvan ieder die het wil gebruik kan maken.

 

 

Stap vooruit in aanleg atletiekbaan    Stap vooruit in aanleg atletiekbaan    Stap vooruit in aanleg atletiekbaan