socialbanner

Afscheid van Wmo-raad

Tuesday 13 June 2017

Afscheid van Wmo-raad

Met de installatie van de Burgertafel dinsdag 6 juni j.l. in het gemeentehuis door wethouder Winnie Prins, werd tegelijkertijd afscheid genomen van de huidige leden van de Wmo-raad. Daarmee werd de door de gemeente ingestelde werkgroep na 11 jaar officieel opgeheven. De wethouder bedankte de leden voor hun harde werken en vooral hun volhardendheid.  De Wmo-raad heeft het college de afgelopen jaren gevraagd en ongevraagd geadviseerd over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).  Vooral het ongevraagde advies werd niet altijd met gejuich ontvangen. “Maar we hebben het adviesorgaan altijd heel serieus genomen”, vertelt wethouder Winnie Prins. “Dat blijkt ook wel want 90% van de adviezen zijn overgenomen in de beleidstukken.” De Wmo-raad werd gevormd door vrijwilligers, te weten Jan Zwaan, Klaas Bouma, Flip Tepper, Gerrit Jan Boute en Sylvia Oltmans onder voorzitterschap van  Didy van Klaarbergen (zij staat niet op de foto in verband met vakantie). Jan Zwaan gaf aan dat het drukke, maar zeker ook boeiende jaren waren. “Het is een goede zaak dat de Wmo-raad met de vorming van de Burgertafel afgerond kan worden. Wij blijven beschikbaar op de achtergrond.”

Voor een goede overdracht schuift Flip Tepper namens de 55 raad en de Wmo-raad komend half jaar aan bij de Burgertafel.

 

 

Afscheid van Wmo-raad    Afscheid van Wmo-raad    Afscheid van Wmo-raad