socialbanner

Burgertafel wil brug slaan tussen burger en gemeente

Tuesday 13 June 2017

Burgertafel wil brug slaan tussen burger en gemeente

In de raadzaal van het gemeentehuis is dinsdag 6 juni jl. de Burgertafel Zeewolde officieel geïnstalleerd door Wethouder Winnie Prins. De Burgertafel zal de gemeente gevraagd en ongevraagd advies geven over de regie en uitvoering van het Sociaal Domein, waaronder de drie beleidsvelden: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet en Participatiewet. Dat doet ze onafhankelijk van de gemeente en achterban.

De raad bestaat uit zeven leden, te weten voorzitter Karin Kasper - Hilt, Flip Tepper, Erik Wallenburg, Rianne Hazelaar, Karen Boellaard, Jan Seesing en Thea Thijen. Het betreft een vertegenwoordiging uit alle domeinen. Mede door eigen ervaring en contacten kunnen ze samen de hele doelgroep bereiken en eventueel ook voor verbinding zorgen. Wethouder Winnie Prins geeft aan dat zij, en met haar ook het college, blij is dat de leden niet uit het geijkte veld komen. “Zij zullen een frisse wind laten waaien. Ik kijk uit naar de samenwerking!”   

Voorzitter Karin Kasper vertelde dat alle leden betrokken bewoners zijn die zich betrokken voelen bij de Zeewolder samenleving en daar verbinding in willen zoeken. “Wij denken met onze kennis, ervaring en netwerk een goede en belangrijke bijdrage te kunnen leveren. We willen meedenken, steun geven en vooral er zijn; als tussenschakel tussen burgers en gemeente. Ik hoop dat we over een jaar kunnen vertellen wat we met elkaar bereikt hebben.”

Voor de Burgertafel ligt de uitdaging een brug te kunnen slaan tussen burgers en het gemeentelijk bestuur. Zij onderhouden met name nauw contact met groeperingen en personen in de samenleving die met de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet te maken hebben en/of zich voor deze mensen sterk maken. Wethouder Prins verwacht dat de Burgertafel kritisch meekijkt met de beleidstukken in deze drie domeinen en of de gemeente oog heeft voor iedereen die daarbij betrokken is.

 

 

 

Burgertafel wil brug slaan tussen burger en gemeente    Burgertafel wil brug slaan tussen burger en gemeente    Burgertafel wil brug slaan tussen burger en gemeente