socialbanner

D66 ziet kansen in toekomst verenigingsleven

Tuesday 13 June 2017

D66 ziet kansen in toekomst verenigingsleven

D66 Zeewolde heeft dinsdagavond jl. een inspirerende avond gehouden over “De vereniging van de toekomst”. Een actueel thema, getuige de grote belangstelling van veel bestuurders van verenigingen. Vertegenwoordigers van diverse sport, kunst en cultuurverenigingen waren aanwezig, evenals inbreng vanuit de buurtcoaches en het steunpunt vrijwilligers.

Over het algemeen kampen verenigingen met een dalend ledenaantal en daarmee druk op de financiën en het vrijwilliger- corps. Ook vertoont de jeugd van tegenwoordig een groter zapgedrag en verbindt zich niet meer automatisch voor jaren aan een vereniging. De betrokkenheid van ouders bij de vereniging van hun kinderen is niet meer vanzelfsprekend. Het besturen van een vereniging is meer en meer een zakelijke aangelegenheid, daar waar het bij verenigingen juist gaat om het verbinden en de onderlinge betrokkenheid.

Naast een aantal handige tips die de aanwezigen elkaar gaven, kwamen ook een aantal onderwerpen naar voren die vragen om een meer gezamenlijke aanpak. Zo kampen bijna alle verenigingen met hun ledenvergadering. Weinig leden bezoeken deze algemene ledenenvergaderingen, zodat slechts een paar leden voor de vereniging belangrijke besluiten kunnen maken of breken. Kansen liggen er in het betrekken van mensen met enige afstand tot de arbeidsmarkt bij taken van een vereniging. Of het verbinden van sportevenementen aan cultuur.

De gemeente stelt zich op als regisseur en faciliteerder. Duidelijk werd dat verenigingen daarbij behoefte hebben aan een gemeente die actief meedenkt met de problematiek van verenigingen.

De thema-avond maakt onderdeel uit van een reeks van drie, waarmee D66 de verdieping zoekt met mensen uit het veld. Afgelopen najaar stond de zorg centraal, nu het verenigingsleven en in september werkgelegenheid en groei.

 

 

D66 ziet kansen in toekomst verenigingsleven    D66 ziet kansen in toekomst verenigingsleven    D66 ziet kansen in toekomst verenigingsleven