socialbanner

Diaconale jongerenreis naar Malawi

Tuesday 12 June 2018

Diaconale jongerenreis naar Malawi

Protestantse Gemeente Zeewolde organiseert in samenwerking met Stichting Bolera Palms School een diaconale jongerenreis naar Malawi.

De Diaconale Jongerenreis naar Malawi is een initiatief van de Protestantse Gemeente Zeewolde. Naast het concreet steunen van de Bolera Palms School in Malawi willen ze als kerkgemeente de jongeren een stuk levenservaring meegeven en op een praktische manier invulling laten geven aan hun christelijke levensovertuiging. In 2019 willen ze met een groep van eenentwintig jongeren en zeven volwassen begeleiders hun steentje bij dragen door af te reizen naar Bolera, Malawi.

In samenwerking met Stichting Bolera Palms School willen ze in het vissersdorpje Bolera als hoofdproject de bouw van een lerarenhuis realiseren. Daarnaast gaan ze op de school onder andere in een zestal lokalen elektriciteit aanleggen en ongeveer 150 stoelen voor de leerlingen fabriceren. Ook zullen ze in het dorp een huisje bouwen waar met HIV besmette kinderen kunnen worden opgevangen. Daarmee dragen ze bij aan verdere ontwikkeling van de gemeenschap. Bovendien willen ze voor de kinderen die in het dorp wonen een speciaal kinderprogramma met leuke activiteiten organiseren.

Naast dat ze de mensen en kinderen in Malawi graag willen helpen, willen ze ook veel van deze reis leren. Ze zullen ervaren hoe anders het leven van kinderen en jongeren in Malawi is. Het is niet vanzelfsprekend dat je naar school kunt gaan. Met hun aanwezigheid zetten ze letterlijk de omgeving in beweging en inspireren ze tot actie. Dat hebben ze geleerd van de vorige Diaconale Jongerenreizen naar Roemenië en Kenia.

De reis naar Malawi zal worden georganiseerd door en voor de jongeren van de Protestantse Gemeente Zeewolde. Daarnaast werken ze nauw samen met Stichting Bolera Palms School bij de voorbereiding van het hele project. Via de Stichting Bolera Palms School zullen ze vooral het contact met lokale gemeenschap over reis, verblijf en de projecten regelen. Om het project te realiseren zullen ze het komende jaar ongeveer € 25.000,- moeten verwerven door het organiseren van acties, zoals bijvoorbeeld de verkoop van oliebollen enzovoort. Daarnaast vragen ze een verplichte eigen bijdrage van € 850,- aan de deelnemende jongeren en van € 1.000,- aan de volwassen deelnemers voor de reis- en verblijfkosten (exclusief eventuele vaccinaties en verzekeringen).

Er is plaats voor 21 jongeren (minimaal 17 jaar bij aanvang van de reis) en zeven volwassenen deelnemers. Aanmelden kan tot en met zondag 17 juni. Mochten er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen dan zal een onafhankelijke kiescommissie uiterlijk 1 juli bekendmaken wie er op basis van onder andere zijn/haar motivatie geselecteerd zijn om deel te nemen. Heb je interesse, stuur dan een e-mail naar:  jongerenreis@pgzeewolde.nl en vraag om een inschrijfformulier.

 

 

Diaconale jongerenreis naar Malawi    Diaconale jongerenreis naar Malawi    Diaconale jongerenreis naar Malawi