socialbanner

Problemen met de stem, ademen of slikken? Ook dan helpt logopedie

Tuesday 12 June 2018

Problemen met de stem, ademen of slikken? Ook dan helpt logopedie

Naast spraak- en taalproblemen richt de logopedie zich tevens op ademproblemen, stemklachten en verstaanbaarheid, afasie en slikklachten. Régine Rijsdijk is, als allround logopedist en officieel Parkinson therapeut, gespecialiseerd in genoemde stoornisgebieden. Vanaf 2007 maakt zij deel uit van het ervaren team binnen Logopediepraktijk Mireille Peters. De logopedisten hebben ieder hun specialisaties binnen de logopedie. “Het fijne van deze setting is dat we elkaar kunnen aanvullen”, vindt Régine.

Het zijn voornamelijk volwassenen die voor ademproblemen, stemproblemen, taal en verstaanbaar spreken of slikproblemen bij logopediste Régine Rijsdijk terechtkomen. Een ademprobleem kan verschillende oorzaken hebben. “Hierbij valt te denken aan hyperventilatie of het snel benauwd krijgen bij lichte lichamelijke inspanningen, ondanks dat de conditie wel goed is”, licht ze toe. “Er kan sprake zijn van een onjuiste spreekademhaling. Mensen ervaren dan een benauwd gevoel tijdens te lang spreken.” Longpatiënten met longproblemen, bijvoorbeeld astma, die ondersteund worden met medicijnen en de huisartspraktijkondersteuner, hebben zich soms een verkeerde ademing aangewend. Logopedie kan hierbij ondersteuning bieden.

Een ‘hoge ademing’ kan het gevolg zijn van fysieke en/of emotionele spanningen of een onjuiste lichaamshouding. Het aanleren van een lage buikademhaling, die ook in het spreken ingezet kan worden, kan hierbij helpen. Bij ademproblematiek is een verwijsbrief van de huisarts of longarts nodig.

Andere klachten waar logopedie bij kan helpen zijn heesheid, schor zijn, keelpijnklachten en het gevoel dat er een prop in de keel zit (globusgevoel). “Het maakt niet uit of deze klachten veroorzaakt worden door een probleem aan de stembanden of door verkeerd stemgebruik”, verduidelijkt Régine. “Cliënten komen hier via de huisarts of Keelneusoor-arts.” Als het stemgeven moeite kost, vergt dit veel energie en zorgt dit voor een belemmering in het dagelijks functioneren. Dit geldt zeker voor de beroepsspreker, zoals leerkracht, secretaresse of bedienend personeel in de horeca of iemand die voor het werk presentaties houdt. Logopedie kan gegeven worden voor zowel de spreek- als zangstem.

Vaak wordt tijdens het inleidende gesprek al duidelijk wat de oorzaak is van de adem- of stemproblemen. Régine: “Het is net een puzzel. Op een gegeven moment vallen de stukjes op zijn plaats doordat er inzicht komt. Dan kun je aan slag met oefeningen.”

Als officieel Parkinson therapeut ondersteunt Régine mensen die door de ziekte van Parkinson te maken krijgen met problemen als het vinden van woorden en/of verstaanbaar spreken. “We beschikken over een gerichte behandelmethode en zijn aangesloten bij Parkinsonnet. Dit is een net (zie de website Parkinsonnet) waarin alle gespecialiseerde (para)medici zijn aangesloten en overleg hebben. Ook binnen Zeewolde bestaan korte lijnen tussen de paramedici en vindt overleg plaats tussen bijvoorbeeld de logopedie en de oefentherapie. Régine ervaart dat het aantal Parkinsonpatiënten in de logopediepraktijk toeneemt. “Dat zijn niet alleen senioren. Ik zie ook jongere mensen met de ziekte van Parkinson die logopedie komen volgen”, vertelt ze. “Ik vind het mooi deze patiëntengroep te mogen begeleiden, zodat ze goed kunnen blijven functioneren en de kwaliteit van leven zo optimaal mogelijk blijft.”

Soms voert Régine ook behandelingen aan huis uit. “Dit gebeurt meestal op verwijzing van de neuroloog of huisarts en betreft patiënten die bijvoorbeeld problemen hebben met slikken of zich verslikken. Hier is meestal ook de thuiszorg bij betrokken.”

Meer info: www.logopedie-zeewolde.nl, tel. 522 6029 / 06-11018062. Aanmelden liefst via de website.  

 

 

Problemen met de stem, ademen of slikken? Ook dan helpt logopedie    Problemen met de stem, ademen of slikken? Ook dan helpt logopedie    Problemen met de stem, ademen of slikken? Ook dan helpt logopedie