socialbanner

Uniek: vier BABS-en ‘trouwen’ vijfde collega

Wednesday 12 June 2019

Uniek: vier BABS-en ‘trouwen’ vijfde collega Uniek: vier BABS-en ‘trouwen’ vijfde collega

In Zeewolde is sinds enige tijd het aantal Buitengewoon Ambtenaren Burgerlijke Stand, afgekort BABS, weer op volle sterkte. Trouwlustigen kunnen tegenwoordig kiezen uit vijf daartoe beëdigde ambtenaren, van wie een kort profiel terug te vinden is op de website van de gemeente Zeewolde. Samen met vier bodes is daarmee het volledige ‘trouwteam Zeewolde’ maar liefst 9 man-/vrouw-sterk. Het gebeurt maar zelden dat dit team voltallig acte de présence geeft, maar zaterdag 1 juni was het raak, en met alle recht en reden. BABS Esther ter Beek trad in het huwelijk met Vincent Hettema, en die ‘klus’ zou worden geklaard door de vier overige collega’s én de vier bodes. Het hele gezelschap was afgereisd richting Gelderland, want hoewel dat enigszins voor de hand lag greep het trouwfeest niet plaats binnen de gemeentegrenzen van Zeewolde, maar op het schitterende Landgoed Rhederoord, gelegen in de bosrijke omgeving van het Gelderse Rheden. Het weer was subliem, de locatie zo passend en fotogeniek als je het maar kunt bedenken, alles tiptop geregeld, alle gasten én het bedienend personeel in opperbeste stemming, een prachtig bruidspaar, kortom, zoals iedereen bij aanvang van de ceremonie dacht en voelde: zó wil je ’t hebben!

Gevoel voor traditie is het bruidspaar niet vreemd: de bruidegom werd ‘gebracht’ door zijn moeder, en de bruid ‘weggeven’ door haar vader. Dat laatste hing overigens nog even aan een zijden draadje, want even leek het erop dat de gezondheid van vader ter Beek niet bijtijds toereikend zou zijn, maar, broos als hij was, hij kweet zich manhaftig van zijn taak. Hulde! Toen iedereen gezeten was bleek maar weer eens hoe verschillend trouwambtenaren te werk kunnen en mogen gaan. De toga’s zijn weliswaar identiek, maar ieder spreekt en doet op zijn of haar manier, hanteert een eigen stijl, voelt zich thuis in een eigen wijze van communiceren met bruidspaar en feestgangers, en zo werd deze huwelijksvoltrekking er een die gerust uniek genoemd mocht worden. BABS Caroline beet het spits af en mocht iedereen welkom heten op de voor haar zo kenmerkende manier met de twee h’s: hartelijk en humoristisch. BABS Marjan nam het stokje over; zij heeft de interview-methode in het hart gesloten, en gewapend met de loopmicrofoon ontlokt ze graag én met succes grappige uitspraken aan nietsvermoedende familieleden en vrienden. BABS Jelle benadrukte de heimelijk bedoelde, maar intussen o zo duidelijke lichaamstaal tussen de beide aanstaande echtelieden, en refereerde aan een recent opgevangen kinderuitspraak: ‘trouwen is: ik wil bij jou, en dat blijft zo’. Aan BABS Wilma tenslotte de eer om ‘vraag en antwoord’ in gang te zetten, en ze wist het paar, na de traditionele vragen, geheel in de lijn der verwachting te bewegen tot een luid en duidelijk jawoord. Dan is er de kus, en volgt nóg een prachtig moment: twee puberzonen brengen in alle schuchterheid én trots elk een fonkelende ring voor pa en ma. Over uniek gesproken…

Bodes Hillegonda, Esther, Yvonne en Bert houden volgens protocol een oogje in het zeil bij het tekenen van de akte, en bieden daarna namens het Publiekscentrum Zeewolde en het trouwteam geschenken aan. Het vervolg laat zich wel een beetje raden: het feestgedruis barstte los, en het bleef nog lang héél gezellig onrustig, daar op dat Landgoed Rhederoord. Soms bestaan sprookjes écht…  

 

 

Uniek: vier BABS-en ‘trouwen’ vijfde collega    Uniek: vier BABS-en ‘trouwen’ vijfde collega    Uniek: vier BABS-en ‘trouwen’ vijfde collega