socialbanner

Donkere financiële wolken overschaduwen Algemene Beschouwingen

dinsdag 9 juli 2019

Donkere financiële wolken overschaduwen Algemene Beschouwingen

Tijdens de Algemene Beschouwingen naar aanleiding van de Voorjaarsnota kwamen alle fractievoorzitters donderdag 27 juni aan het woord. Ze kregen elk (maximaal) elf minuten spreektijd. Loting bepaalde de volgorde.

Ruud Visser (BurgerBelang) wees er gewoontegetrouw op dat groei van het dorp noodzakelijk blijft om faciliteiten mogelijk te maken en de middenstand te behouden. Ook noemde hij de kansen die de ‘prachtige kustlijn’ in petto heeft voor Zeewolde. Bouwe van der Weide (CDA) kon niet heen om de donkere financiële wolken die Zeewolde boven het hoofd hangen door het wegvallen van de precariobelasting en doorgeschoven landelijke verantwoordelijkheden zonder bijbehorende gelden. Van der Weide hoopte dat Zeewolde een zelfstandige gemeente kon blijven. Groei zou mogelijk zijn op het Kastelenveld, het G-gebied en Oosterwold (de tweede kern). Bij Harderhaven zag hij reeds een ‘derde kern’ voor zich. Wenda Westerhuis (D66) was blij met de saamhorigheid in het dorp, die volgens haar vooral mogelijk werd gemaakt door de inzet van vrijwilligers. Ook zij kon echter niet heen om het sombere beeld dat in de Voorjaarsnota werd geschetst. Zij hoopte dat inwoners niet de dupe zouden worden van het niet meer mogen heffen van precariobelasting aan bedrijven als Vitens en Liander. Toeristen wenste zij met ‘open armen’ te ontvangen. Op dit terrein waren er volgens haar ‘kansen en mogelijkheden’. Ernst Bron (ChristenUnie) was ervan geschrokken dat het Forum voor Democratie bij de Statenverkiezingen ‘zomaar’ de grootste partij in Zeewolde was geworden. Dit moest volgens hem ‘ergens vandaan komen’. Naast zorgen die hij had over de groeiende kloof tussen arm en rijk wees hij op de toename van het aantal mantelzorgers, het ‘positieve’ armoedebeleid en de belangrijke stappen die er op het terrein van duurzaamheid waren gezet. Cees Steijger (Zeewolde Liberaal) hoopte dat toerisme en met name verblijfsrecreatie zouden worden ‘doorontwikkeld’. Ook wenste hij dat er ‘anders zou worden gekeken’ naar Buitenplaats Horsterwold aan de Bosruiterweg. Dan zou het ‘structureel geld’ kunnen opleveren en hoefden er niet louter kosten te worden gemaakt. Wat Steijger betreft moest Zeewolde een zelfstandige gemeente blijven, maar verdere bestuurlijke samensmelting met Harderwijk en Ermelo zag hij niet zitten. Ben Sonneveld (Leefbaar Zeewolde) was blij met de nieuw met de inwoners op te stellen toekomstvisie. Grote zorgen had hij over de landelijke plannen met Lelystad Airport. Zeewolde zou veel geluidsoverlast kunnen verwachten door de vliegtuigen die op 600 m hoogte over het dorp zouden komen. Ook zouden de financiële voordelen ‘ernstig overschat’ worden. Yvonne van Bruggen (PvdA/GroenLinks) was blij met de ‘voorspoedige uitgifte’ van bedrijventerreinen, maar maakte zich zorgen over de financiële uitdagingen als gevolg van het niet meer sluitend kunnen krijgen van de begroting. Volgens haar moesten er ‘keuzes’ worden gemaakt, zoals bij het wegenonderhoud in het buitengebied en de handhaving op recreatieparken. Angela Huckriede (VVD) ten slotte wilde eveneens ‘scherpe keuzes’ zien. Inkomsten (toeristenbelasting en ‘in het uiterste geval’ de ozb-belasting) moesten worden verhoogd en uitgaven teruggedrongen (zoals gemeentelijke subsidies). De gemeente moest weliswaar ‘sociaal betrokken’ blijven, maar de kracht zat ‘m wat haar betreft wel degelijk in de inwoners zelf.

 

 

Donkere financiële wolken overschaduwen Algemene Beschouwingen    Donkere financiële wolken overschaduwen Algemene Beschouwingen    Donkere financiële wolken overschaduwen Algemene Beschouwingen