socialbanner

Zwembad Het Baken ontvangt nieuwe licentie Zwem-ABC

Monday 11 September 2017

Zwembad Het Baken ontvangt nieuwe licentie Zwem-ABC

Met het behalen van de Licentie Zwem-ABC, uitgegeven door het NRZ, voldoet zwembad Het Baken aan de nieuwste kwaliteitscriteria om zwemles te mogen geven voor het Zwem-ABC. Maandag 11 september jl. werd het certificaat aan zwemlescoördinator Renate Harms uitgereikt door Marjolein van Tiggelen van het NRZ, Nationaal Platform Zwembaden. Wethouder Rein Zijlstra was daarbij aanwezig. Hij liet weten trots te zijn op het behalen van de licentie en reikte namens de gemeente een bloemetje uit.

Jaarlijks haalt gemiddeld 95% van de kinderen een zwemdiploma A. Dit onderstreept het belang van leren zwemmen in Nederland en het Zwem-ABC. Volgens Van Tiggelen is het zwemonderwijs in Nederland al heel goed geregeld. “Met deze nieuwe licentie willen we nog meer kwaliteitsgarantie bieden.” 

Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC krijgt de klant meer duidelijkheid doordat een zwemlesaanbieder ook wordt getoetst op zaken als; is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembadbranche. Daarnaast is met het Zwem-ABC de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven en hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles. Verder is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.

Het Zwem-ABC wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden (NRZ), het kennisinstituut waarin partijen RECRON, VSG en KNZB bestuurlijk zijn vertegenwoordigd. Partijen streven naar een continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC. De Licentie Zwem-ABC is een volgende stap in dit proces, waarmee borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen wordt gestimuleerd.

 

 

 

Zwembad Het Baken ontvangt nieuwe licentie Zwem-ABC    Zwembad Het Baken ontvangt nieuwe licentie Zwem-ABC    Zwembad Het Baken ontvangt nieuwe licentie Zwem-ABC