socialbanner

Cultuurmarkt brengt Zeewolde veelzijdig in beeld

Tuesday 12 September 2017

Cultuurmarkt brengt Zeewolde veelzijdig in beeld Cultuurmarkt brengt Zeewolde veelzijdig in beeld

We raken, met een knipoog naar de Pinkendag, een beetje gewend aan lange officiële namen van evenementen, maar de gemakkelijke en vertrouwde aanduidingen blijven het begrijpelijkerwijs ook goed doen. Zaterdag 9 september was dat niet anders: Cultuur- en Sportmanifestatie ‘Vrienden van Zeewolde Life’ is een hele mondvol, maar in de wandeling gewoon ‘Cultuurmarkt’ zeggen, dat praat wel zo makkelijk. De organiserende Stichting Welzijn Zeewolde stond er deze keer alleen voor, en de reden daarvan is bekend. Het spoor van dranghekken, de animerende stem van de lady speaker die binnendruppelende deelnemers aan de van Z… tot Z…-tocht op hun laatste meters aanspoort en op de streep verwelkomt, het applaus en de gladiolen, het hoorde er allemaal zo bij en werd nu node gemist, maar het was niet anders. Betekende dat een vermagerd evenement? Allerminst! Zo ongeveer alles wat in Zeewolde te boek staat als aanbieder van Kunst, Cultuur of Sport deed van zich horen en zien, en had met zorg een kraam of stand ingericht. Dat leverde een bonte ‘ketting’ van uitstallingen op, en zo was een dansschool naast een muziekschool te vinden, een gymnastiekvereniging tegenover de stand van ‘De Verbeelding’, de softbalvereniging naast een stoffen-voor-quilts-kraam, en meer van dat soort verrassende combinaties. Heel aantrekkelijk allemaal, en het mocht zich in ruime belangstelling verheugen.

Even na elf uur nam Marion Braun van de Stichting Welzijn Zeewolde het woord om samen met wethouder Rein Zijlstra de happening officieel te openen. Daarbij werd de aandacht gevestigd op een opmerkelijk initiatief, namelijk de Sport- en Cultuurimpuls 2017. In het kort: er zijn middelen ter beschikking gesteld om kinderen de gelegenheid te geven kennis te maken met de sport of kunst-/cultuuruiting van hun keuze, via een kennismakingsles, een proeftraining of wat dies meer kan zijn. Veelal gratis, soms tegen geringe materiaalkosten. Heel veel sport- en cultuuraanbieders gaven gehoor aan de oproep om daaraan mee te werken, en dat resulteerde in een kleurig boekje waarin een overzicht wordt gegeven van alle mogelijkheden. Dat boekje, getiteld ‘Sport en Cultuur Introductieweken’, werd officieel gepresenteerd, en daarmee ging ook de website www.sportencultuurzeewolde.nl officieel de lucht in. Daar is het boekje te downloaden, en kan worden ingeschreven voor heel veel sporten, muzieklessen, lessen in beeldende kunst en noem maar op. Het initiatief werd met veel bijval en applaus begroet.

Op de vraag of hij zelf ook aan sport doet kon wethouder Zijlstra volmondig ‘ja’ antwoorden. Hij traint naar eigen zeggen ‘behoorlijk’, en hoopt binnenkort zelfs mee te doen aan de Dam tot Damloop. Niet niks! Om dat te illustreren volgde een heuse striptease: stropdas af, overhemd uit, petje op, en daar stond de heer Zijlstra in een doodgewoon trainingsshirt het eerder genoemde boekje aan te prijzen. De groene achtergrond op het podium had daarbij een belangrijke functie, want juist die kleur kan technisch worden ‘weggefilterd’ en vervangen door welke vooraf gefilmde achtergrond dan ook. En zo zagen we, op de grote monitor, wethouder Zijlstra staande op het dak van het onderkomen van de IJsclub, met de droge ijsbaan als groen decor. De techniek bedriegt je waar je bij staat, zo blijkt, maar leuk wás het. Welzijn Zeewolde pakte creatief en origineel uit, en zette cultureel Zeewolde weer eens pontificaal op de kaart.     

 

  

Cultuurmarkt brengt Zeewolde veelzijdig in beeld    Cultuurmarkt brengt Zeewolde veelzijdig in beeld    Cultuurmarkt brengt Zeewolde veelzijdig in beeld