socialbanner

Voordracht gemeenteraad voor tweede herbenoeming burgemeester Gorter

woensdag 12 september 2018

Voordracht gemeenteraad voor tweede herbenoeming burgemeester Gorter

De gemeenteraad van Zeewolde heeft dinsdagavond 11 september burgemeester Gerrit Jan Gorter voorgedragen voor een tweede herbenoeming. Een burgemeester wordt in principe benoemd voor een periode van zes jaar. Gorter werd in januari 2007 burgemeester van Zeewolde. In januari 2013 volgde de eerste herbenoeming, die begin januari 2019 eindigt.

Gorter (58) wond er nooit doekjes om dat hij het uitstekend naar zijn zin had in Zeewolde en graag ging voor een tweede herbenoeming. De aanbeveling hiervoor werd dit voorjaar voorbereid door een vertrouwenscommissie, die bestond uit acht raadsleden (uit elke fractie één vertegenwoordiger). Half juni had de commissie haar werkzaamheden afgerond. Vanwege het zomerreces werd besloten dat de gemeenteraad in september zijn oordeel zou uitspreken over de herbenoeming.

De voordracht gaat nu eerst naar de Commissaris van de Koning van de provincie Flevoland, Leen Verbeek. Verbeek adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Kajsa Ollongren (D66), over de aanbeveling van de gemeenteraad. De minister neemt vervolgens een besluit en draagt de burgemeester naar alle waarschijnlijkheid voor een tweede herbenoeming voor aan Zijne Majesteit de Koning. Bij een positief besluit van de Koning wordt burgemeester Gerrit Jan Gorter op donderdag 3 januari 2019 officieel beëdigd voor zijn derde termijn.  

 

Voordracht gemeenteraad voor tweede herbenoeming burgemeester Gorter    Voordracht gemeenteraad voor tweede herbenoeming burgemeester Gorter    Voordracht gemeenteraad voor tweede herbenoeming burgemeester Gorter