socialbanner

Eerste Mental Health First Aid-certificaten uitgereikt

dinsdag 9 oktober 2018

Eerste Mental Health First Aid-certificaten uitgereikt

Als iemand zich in de vingers snijdt of het hoofd stoot, pak je thuis de EHBO koffer. De deelnemers die onlangs de cursus ‘Eerste Hulp bij psychische problemen’ (Mental Health First Aid, kortgezegd MHFA) succesvol hebben afgesloten, weten ook wat ze moeten doen als een geliefde, buurman, een kennis of zomaar een onbekende op straat een paniekaanval krijgt, tekenen van depressie vertoont of met andere psychische problemen kampt. Maandag 1 oktober jl. kregen de eerste Zeewolder ‘first responders’  hun certificaat uitgereikt door cursusleidster Sunita Chote, tevens coördinator MHFA Flevoland, via Power by Peers. De uitrol van de cursus in Flevoland is voor de zomervakantie gestart.  “Het doel is om meer organisaties en inwoners van Zeewolde te mogen trainen”, laat zij weten.

Cijfers van psychiatrische diagnoses geven aan dat de cursus maatschappelijk heel erg nodig is. Meer dan 40% van de Nederlandse bevolking voldoet aan de criteria van een psychiatrische diagnose op enig moment in hun leven. Zo’n 75 % ervaart de eerste keer klachten voor het 21ste levensjaar. Ongeveer 20% van werkend Nederland heeft psychische problemen, zoals angst of depressie. De ervaring is dat de drempel om hulp te zoeken hoog is. Mede door allerlei vooroordelen over psychische problemen. Dan is het prettig als iemand in je omgeving je eerste hulp kan bieden en kan helpen passende hulp te zoeken en te vinden.

De MHFA-cursisten leerden onder meer hoe je eerste hulp kunt bieden aan mensen met (beginnende) psychische problemen of aan mensen die in een crisis verkeren. De vier meest voorkomende psychische aandoeningen en verschillende soorten crisissituaties kwamen in de cursus aan bod. Ook leerden zij hoe je in gesprek kunt gaan met iemand die psychische problemen heeft en hoe je kunt handelen wanneer iemand in crisis verkeert. De deelnemers vonden het een leerzame cursus. “Het heeft me een goed beeld gegeven welke psychische problemen er zijn en welke impact dat op mensen heeft; op zijn manier van denken, emotionele staat en zijn gedrag”, vertelt een van de cursisten. “En het heeft me nog meer bewust gemaakt hoe belangrijk het is om mensen met (beginnende) psychische problemen en/of in een crisis verkeren, de helpende hand te reiken zodat ze in de samenleving mee kunnen blijven draaien.”

De MHFA cursus is internationaal erkend. Het certificaat is drie jaar geldig. Na bijscholing volgt verlenging. De eerste cursus MHFA werd in samenwerking met Welzijn Zeewolde aangeboden vanuit een subsidie, die beschikbaar was gesteld door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Meer info over MHFA Flevoland: Sunita Chote, 06-30845134, sunita@powerbypeers.nl 

 

 

 

 

Eerste Mental Health First Aid-certificaten uitgereikt    Eerste Mental Health First Aid-certificaten uitgereikt    Eerste Mental Health First Aid-certificaten uitgereikt