socialbanner

Korte Golfzendstation Zeewolde naar Defensie

Korte Golfzendstation Zeewolde naar Defensie

Het Korte Golfzendstation in Zeewolde is 12 oktober jl. overgedragen van NOVEC aan het ministerie van Defensie. Het zendstation zal in fasen beschikbaar komen voor gebruik door Defensie en de Kustwacht. Uiterlijk 1 januari 2014 is het station volledig operationeel.

Defensie gaat gebruik maken van alle zendmasten van het station. Ze gebruiken de masten voor de uitvoering van hun operationele taken van radiocommunicatie in de Hoge Frequentie (HF) band. Dit is voor de communicatie tussen hoofdkwartieren en mobiele eenheden (zoals schepen en landeenheden) en tussen mobiele eenheden onderling. HF wordt gebruikt vanwege de technische mogelijkheden om radioberichten met eenvoudige middelen en hoge betrouwbaarheid over zeer grote afstanden te transporteren.

Defensie neemt de locatie in Zeewolde in gebruik omdat in de toekomst de locaties in Scheveningen en Ouddorp niet meer kunnen worden gebruikt vanwege het eindigen van de huurcontracten.

Historie

Het Korte Golfzendstation Zeewolde heeft een oppervlakte van totaal 68 hectare en werd van 1985 tot 2007 gebruikt door de Wereldomroep. Sinds 2007 is het terrein en de zenders niet meer volledig in gebruik. De huidige eigenaar is NOVEC (Nederlandse Opstelpunten Voor Ether Communicatie). NOVEC is een onafhankelijke aanbieder van antenne-opstelpunten in Nederland. NOVEC verhuurt en beheert antenne-opstelpunten voor de distributie van radio, televisie en telecommunicatie. De onderneming stelt beschikbare mastruimte ter beschikking aan marktpartijen. Om het recht van eerste koop te waarborgen is er sinds december 2008 een reserveringsovereenkomst tussen NOVEC en Defensie en wordt het terrein gebruikt voor testen en proeven ter voorbereiding op het gebruik door Defensie. Defensie zal een lager vermogen gebruiken om mee uit te zenden dan werd gebruikt door de Wereldomroep.

Korte Golfzendstation Zeewolde naar Defensie    Korte Golfzendstation Zeewolde naar Defensie    Korte Golfzendstation Zeewolde naar Defensie