socialbanner

Offer ter ere van opening Steentijdhuis Huize Horsterwold

Offer ter ere van opening Steentijdhuis Huize Horsterwold

Met het begraven een offer, bestaande uit een aardewerken schaal gevuld met vis, noten en fruit, is zaterdag 27 oktober jl. Huize Horsterwold officieel geopend. Terwijl prof. Dr. C.L. Hofman, vice-decaan van de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden de schep ter hand nam, lieten wethouder Hendrik de Vries en dhr. N. De Snoo, districtshoofd Staatsbosbeheer, het offer in de kuil zakken. Dit gebeurde onder meer onder toeziend oog van dhr. De Vletter, vice-voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds afd. Flevoland, die het experimentele bouwproject heeft gefinancierd.

“Een aanwinst voor Zeewolde”, liet wethouder De Vries in een reactie weten. “En het is alsof het er al 4000 jaar staat!”

Wetenschappelijk belang

Huize Horsterwold, gelegen op een prachtige locatie in het gelijknamige bos, is een reconstructie van een huis uit de late Steentijd. Met de bouw, afgelopen zomer verricht door archeologiestudenten onder leiding van archeoloog prof. Dr. Annelou van Gijn en bouwmeesters Diederik Pomstra en Hans de Haas, is de oervorm van het wonen zichtbaar gemaakt.

Met dit bouwproject wilden de archeologen te weten komen hoe het bouwen van een huis zo’n 4000 jaar geleden in zijn werk ging, hoe efficiënt de verschillende werktuigen waren, welke uitdagingen de materialen boden en wat de uitvoering van zo’n project betekende voor een lokale gemeenschap. Het project is van groot wetenschappelijk belang omdat het hele bouwproces van begin tot eind is gedocumenteerd. Ook zijn er veel foto’s en filmopnamen van gemaakt. De film zal gebruikt worden door archeologiestudenten en vertoond gaan worden in het museum Nieuw Land. Op de Universiteit in Leiden zullen archeologen zich de komende tijd bezig houden met het analyseren van alle vergaarde gegevens.

Educatie en natuurbeleving

Het project is een samenwerking met Staatsbosbeheer die het huis gaat gebruiken voor educatie en natuurbeleving, zoals onder meer een oertijdexpeditie voor de jeugd. Ook zal het huis regelmatig bezocht worden door archeologen, die hier de komende jaren verschillende projecten op het gebied van experimentele archeologie zullen gaan uitvoeren.

Voor meer informatie over Huize Horsterwold en de activiteiten: SBB, tel. 06-5068.0068 of via de mail a.wels@staatsbosbeheer.nl of zeewolde@staatsbosbeheer.

Offer ter ere van opening Steentijdhuis Huize Horsterwold    Offer ter ere van opening Steentijdhuis Huize Horsterwold    Offer ter ere van opening Steentijdhuis Huize Horsterwold