socialbanner

Muzikale cheque overhandigd aan AMVZ door Rabobank

Tuesday 6 November 2018

Muzikale cheque overhandigd aan AMVZ door Rabobank

Algemene muziekvereniging Zeewolde (AMVZ) heeft een mooie financiële ondersteuning gekregen voor het opzetten en behoud van haar muzikale projecten. Vrijdag 19 oktober zijn Stefan Lohuis en Jacob Otto namens Rabobank Flevoland op bezoek geweest bij twee bestuursleden van de vereniging. Tijdens dit bezoek hebben zij een cheque overhandigd aan Gretha Houtman (penningmeester) en Louw van Sinderen (voorzitter). Deze cheque is mogelijk gemaakt vanuit het RABO- Coöperatiefonds. Doel hiervan is om muziek, en in het bijzonder blaas- en ritmische instrumenten, onder de aandacht te blijven brengen en verder te ontwikkelen. De financiele ondersteuning helpt de AMVZ om diverse projecten te kunnen opzetten en ontwikkelen. Zo voeren zij een intensief programma uit voor leerlingen van de basisscholen in Zeewolde. Doel daarvan is om kinderen kennis te laten maken met muziek en de muzikale ontwikkeling te stimuleren. Door op basisscholen een programma aan te bieden en de gelegenheid te geven tot het bespelen van uiteenlopende instrumenten, wordt de schooljeugd bekend gemaakt met een instrument bespelen. Door dit project klassikaal aan te bieden, wordt het "samen" muziek maken ook zelf ervaren door kinderen. Voor deze projecten wordt veelal gebruik gemaakt van zogenaamde "pBone instrumenten" die door de vereniging aangeschaft worden. Dit zijn kunststof instrumenten, die licht van gewicht zijn, vrolijke kleuren hebben, en makkelijk te bespelen zijn. Voor kinderen zijn deze instrumenten dan ook een laagdrempelige manier om met het bespelen van een muziekinstrument zelf te ervaren. De AMVZ geeft hiermee uitvoering aan het begrip "meer muziek in de klas", en doet dit in samenwerking met de cultuurmakelaar van Zeewolde. Dit programma wordt komende winter weer opgestart en afgesloten met een voorspeelavond in juni 2019. Vervolgens kunnen kinderen zich opgeven voor proeflessen. Daarnaast zal de AMVZ de financiële ondersteuning vanuit dit fonds, goed kunnen gebruiken voor het organiseren van de jaarlijke Koningsproms op Koningsnacht. In 2019 wordt deze avond extra groot uitgepakt. De piano virtuoos Jan Vayne zal deze avond samen met de muziekvereniging omlijsten.

Belangrijk is dat de vereniging blijft investeren in de toekomst, en de fanfare in het dorp blijft groeien. Dat betekent dat het aantrekken van nieuwe leden altijd hoog op de agenda staat bij de vereniging. Daarbij is het belang ook groot om muziek onder de aandacht te blijven houden van kinderen en jeugd. AMVZ beschikt over een mooi B-orkest met meer geoefende jeugd. Voor de beginners is er een opstaporkest, om het samenspelen vanaf het begin te leren en te ontwikkelen. Het bestuur van de AMVZ heeft de cheque dankbaar in ontvangst genomen en zal het goed kunnen besteden bij alle genoemde projecten.

 

 

 

Muzikale cheque overhandigd aan AMVZ door Rabobank    Muzikale cheque overhandigd aan AMVZ door Rabobank    Muzikale cheque overhandigd aan AMVZ door Rabobank