socialbanner

Zonneveldjes bij windmolen

Tuesday 4 December 2018

Zonneveldjes bij windmolen

Zou het mogelijk zijn om bij de aansluiting van de windmolen een zonneveldje neer te leggen? Deze vraag stelden een aantal agrarische ondernemers aan Liander. En het antwoord dat Liander gaf is dat een parkje van 1-1,5 ha mogelijk is. Liander vind het zelfs een uitstekend idee. De kabels kunnen dan in gebruik blijven als de windmolens gesaneerd worden rond 2026. En dat scheelt een enorm bedrag aan opruimkosten. Voor de agrariërs is een zonneveldje achter het bedrijf een mooie bron van inkomsten. Zeker als de eigen molen weggaat en daarmee ook de inkomsten van de molen.

Om ‘verrommeling’ in het landschap te voorkomen wil men kiezen voor een bestaand systeem dat vanaf 60 cm hoogte geplaatst kan worden. Een klein hegje ervoor en niemand zal het zonneveldje vanaf de weg zien. Omdat het systeem met pinnen in de grond gezet wordt is er ook geen archeologische onderzoek nodig. Het kan allemaal. Maar eerst is de gemeenteraad aan zet. De raad zal in december beslissen of ze de door de provincie toegewezen hectares wil gebruiken voor zonneparken. En zo ja, dan zal de Raad moeten kiezen voor grootschalige zonneparken met een grote impact op de omgeving of voor meerdere kleine zonneveldjes bij de eigen agrariërs. Of wellicht een combinatie van kleine en middelgrote parken. Wilt u meer weten over het initiatief van de agrariërs die zonneveldjes willen bij de molenaansluiting of wellicht bent u agrariër en wilt u nog meedoen (dan voor 15 december reageren) kunt u mailen naar: zp.zeewolde@gmail.com.

 

 

Zonneveldjes bij windmolen    Zonneveldjes bij windmolen    Zonneveldjes bij windmolen