socialbanner

Corlaer College wordt BegaafdheidsProfielSchool

dinsdag 5 december 2017

Corlaer College wordt BegaafdheidsProfielSchool

Corlaer College is dinsdag november voorgedragen om het predicaat “BegaafdheidsProfielSchool Nederland” te ontvangen. Om meer aan hoogbegaafde leerlingen te kunnen bieden en de kwaliteit van het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen te verbeteren is het Corlaer drie jaar geleden aspirant lid van de vereniging BPS (BegaafdheidsProfielScholen) geworden. Doel was om in drie jaar tijd het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen op een dusdanig niveau te brengen zodat het aan het kwaliteitskeurmerk van de vereniging BPS voldeed. Om dit te bereiken zijn, onder de naam TopTalent, vakoverstijgende projecten, lessen en zorgtrajecten voor hoogbegaafde kinderen ontwikkeld.

De lat lag hoog, maar op 14 november hebben leerlingen, docenten en ouders in meerdere gesprekken met de visitatiecommissie BPS aangegeven dat het hoogbegaafdheidsonderwijs op het Corlaer van een dusdanig niveau is, dat de school deze leerlingen op een goede wijze kan bedienen. Ook twee hoogbegaafde leerlingen, die als onderdeel van de visitatiecommissie aanwezig waren en die in meerdere lessen en projecten van TopTalent hebben meegedraaid, gaven aan dat het Corlaer hoogbegaafde leerlingen voldoende uitdaagt en begeleidt.

De komende jaren zal het Corlaer College de kwaliteit van TopTalent verder verbeteren door uitbreiding van de projecten, lessen en zorgtrajecten voor hoogbegaafde leerlingen.

 

 

Corlaer College wordt BegaafdheidsProfielSchool    Corlaer College wordt BegaafdheidsProfielSchool    Corlaer College wordt BegaafdheidsProfielSchool