socialbanner

Nog geen meerderheid voor besluit renovatie of nieuwbouw Het Baken

dinsdag 5 december 2017

Nog geen meerderheid voor besluit renovatie of nieuwbouw Het Baken

Met Het Baken (zwembad en sporthal) moet na dertig jaar iets gebeuren. Renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw op de huidige locatie hebben bij het college van B en W de voorkeur, omdat die binnen de begroting te verantwoorden zou zijn. Diverse partijen in de gemeenteraad voelen meer voor nieuwbouw van het zwembad en de sporthal aan het Kluunpad. Niet alle partijen lieten tijdens de commissievergadering Onderwijs en Welzijn van dinsdag 28 november echter nog het achterste van hun tong zien.

Zeewolde Liberaal wil een (ver)nieuw(d) zwembad dat gezelliger en fraaier wordt aangekleed. De sporthal moet door renovatie helemaal up-to-date worden gemaakt. Commissielid Rob Smeets benoemde dinsdagavond de eisen die daaraan mogen worden gesteld: een afgesloten bergruimte, voorwaarden scheppen waardoor er veiliger kan worden gesport, een betere akoestiek, rustigere lijnen en minder contrast op de vloer, betere toegankelijkheid voor ouderen en minder validen en niet in de laatste plaats modernere kleuren en materialen. Heidi Broertjes (VVD) herinnerde de commissie eraan dat sporten bij haar partij altijd reeds hoog in het vaandel had gestaan. Daarbij benoemde ze onder meer de verkiezingsprogramma’s van 2010 en 2014. Ook zij somde enige wensen en eisen op. Daarbij moest er een ‘goede afweging’ komen. ,,Wat kost het? Wat is het de gemeenschap waard? We moeten niet op gevoel afgaan, maar een weloverwogen besluit nemen. Ja, investeringen kosten geld, maar het is voor de inwoners wel aantrekkelijk.” Yvonne van Bruggen (PvdA/GroenLinks) had haar keuze reeds gemaakt. ,,Het college wil alles bij het oude laten, maar wij gaan voor volledige nieuwbouw. Wij besturen graag met visie en een blik naar de toekomst. Dan krijg je een duurzame oplossing en daar hebben onze inwoners recht op.” Arjan Veldhuizen (CDA) wilde de verschillende scenario’s op dezelfde wijze op de weegschaal kunnen leggen. ,,Leg de afschrijvingstermijnen van renovatie en nieuwbouw nu eens precies naast elkaar, zodat je een eerlijke vergelijking kunt maken. Dan kunnen we ook bepalen of eventuele investeringen opwegen tegen de kosten en gezamenlijk beslissen of we die kunnen en willen doen.” Ernst Bron (ChristenUnie) maakte de vergelijking met een rapportcijfer. ,,Nu krijgen sporthal en zwembad een 6 of een 7. Willen we die magere voldoende houden of gaan we voor een hoger cijfer? Het college wil sober, maar het nieuwe complex moet wel veertig jaar mee. Moderne toegangscontrole zou de kosten al enigszins kunnen drukken.” Anton Doormernik (BurgerBelang) ging klip en klaar voor nieuwbouw. ,,In Ermelo kan het ook, waarom dan hier niet? Daar lukt het toch ook met de financiering? Het college zoekt enkel naar bezwaren. Als je iets wilt, kun je het ook. Een nieuw sportcomplex aan het Kluunpad heeft een grote toegevoegde waarde voor het dorp.” Wenda Westerhuis (D66) was een soortgelijke mening toegedaan. ,,Volledige nieuwbouw past helemaal bij de toekomstvisie van Zeewolde. Nieuwbouw kun je over veertig jaar afschrijven, pluk daar voordeel uit! Het toerisme groeit, er komen meer doelgroepen en dus ook meer mogelijkheden. Natuurlijk moet je naar geld kijken, maar niet in de eerste plaats naar belemmeringen.” Helmut Hermans (Leefbaar Zeewolde) was het enige commissielid dat zich zonder meer achter het college(standpunt) schaarde. ,,Een nieuw sportcomplex wordt een potentiële molensteen om de nek van Zeewolde. Dit zorgt voor een enorm gat in de begroting en is absoluut onverantwoord. Een doelmatige sporthal en dito zwembad sluiten goed aan bij de wensen van het overgrote deel van de gebruikers.” Wethouder Rein Zijlstra (Leefbaar Zeewolde) weigerde zich neer te leggen bij het beeld dat het college ‘alles bij het oude’ wilde laten. ,,Alsof wij suffig en oud achter ons bureautje te werk gaan. Wij maken keuzes en zoeken ook naar dekking om die te kunnen maken.” Zijlstra zegde toe binnen dat kader alles uit de kast te zullen halen. Cees Steijger (Zeewolde Liberaal) beloofde daarom bij de raadsvergadering van donderdag 14 december met een motie te komen.

 

 

Nog geen meerderheid voor besluit renovatie of nieuwbouw Het Baken    Nog geen meerderheid voor besluit renovatie of nieuwbouw Het Baken    Nog geen meerderheid voor besluit renovatie of nieuwbouw Het Baken