socialbanner

Leer, deel en durf op het Corlaer College

Tuesday 4 December 2018

Leer, deel en durf op het Corlaer College

Het Corlaer College is een brede scholengemeenschap (vmbo, havo, atheneum) voor de hele regio. Van Amersfoort tot Zeewolde, uit de wijde omgeving komen leerlingen naar de school. In een prettige, open sfeer daagt het Corlaer leerlingen uit het beste uit zichzelf te halen.

De wereld verandert snel: Nederland ziet er anders uit dan pakweg dertig jaar geleden. Over twintig jaar zijn er banen die nu nog niet bestaan. Om de snelle (technologische) ontwikkelingen bij te kunnen houden, heb je niet alleen kennis nodig, maar ook vaardigheden zoals samenwerken, organiseren en creatief denken. Daar houdt het Corlaer in het onderwijs voortdurend rekening mee. Oud-leerlingen zeggen dat ze beter voorbereid zijn op het vervolgonderwijs dan hun mede-studenten. Ze zijn zelfstandiger, kunnen beter plannen en leren.

De school geeft kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Vanuit de christelijk identiteit wordt grote nadruk gelegd op het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke vaardigheden. Tegelijk stimuleert het Corlaer op allerlei manieren de levensbeschouwelijke en culturele vorming. Leerlingen krijgen de nodige verantwoordelijkheid en vrijheid, maar wel met duidelijke regels. En met goede begeleiding en veel individuele aandacht. Coaches en mentoren zijn daar speciaal voor getraind.

Het Corlaer College is een school met plaats voor elke leerling. Het vmbo heeft alle richtingen in huis: van basisberoepsgerichte tot theoretische leerweg, eventueel met leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Je kunt binnen het vmbo ook kiezen voor de sportklas of techniekklas. Er zijn verschillende brugklassen: basis/kader, havo/tl, atheneum/havo en atheneum. Onderzoeksvaardigheden ontwikkel je bij het vak wetenschap en technologie, dat op het atheneum gegeven wordt. In combinatie met Cambridge Engels op havo en atheneum ben je zo goed voorbereid op je vervolgstudie.

Het Corlaer College besteedt ook veel aandacht aan culturele en sportieve activiteiten, excursies en uitwisseling met buitenlandse scholen. Scholierenteams van Expeditie Corlaer zamelen geld in voor het goede doel en sluiten hun actie af met een reis naar bijvoorbeeld Oeganda, Suriname of Zambia.

Welke richting leerlingen ook kiezen, op elke plek binnen het Corlaer College krijgen ze te maken met uitdagend onderwijs, waarin ze zelf tot hun recht komen en hun talenten kunnen ontdekken en laten groeien. Deze aanpak levert goede resultaten op. Het afgelopen schooljaar slaagde op het atheneum 97% van de leerlingen, op de havo  99% en op het vmbo 93%.

Corlaer College heeft in januari twee Open Dagen, namelijk op donderdag 24 en dinsdag 29 januari 2019 van 19.00 tot 21.00 uur.

 

 

 

Leer, deel en durf op het Corlaer College    Leer, deel en durf op het Corlaer College    Leer, deel en durf op het Corlaer College