De wereld vergaat vandaag

De wereld vergaat vandaag

Het is vandaag 21 december 2012. Dat is een spannende dag. Vandaag vergaat namelijk de wereld. Nu is dat al eerder voorspeld. Zo zou dat ook al gebeuren in 1954. Dorothy Martin, een huisvrouw uit Chicago, beweerde dat ze berichten doorkreeg van buitenaardse wezens. Ze wist te melden dat een grote stortvloed de wereld te machtig zou worden op 21 december 1954. Het was jammer dat er nog niet zoiets was als ‘Buienradar’, anders zouden waarschijnlijk aanmerkelijk minder mensen zenuwachtig zijn geworden. Lou de Palingboer kreeg eveneens veel volgelingen met zijn voorspellingen. Lou groeide op in een streng gereformeerd milieu, maar gaf daar later zijn eigen draai aan. Aan eigendunk had hij intussen geen gebrek. Zo schroomde hij niet zichzelf God te noemen. Het moet voor zijn discipelen dan ook een grote schok geweest zijn toen hij in 1968 op 70-jarige leeftijd overleed. Jehovah’s Getuigen geloofden er stellig in dat de wereld zou vergaan in 1975 en dat dit samen zou vallen met de wederkomst van Christus. Later werd de concrete datum vervangen door een open einde: de wereld verging dan weliswaar niet, de ‘eindtijd’ was wel ingezet. Het verhaal van George Orwell en 1984 is overbekend en laten we hier verder rusten. Minder bekend is die onheilspellende samenstand van zes hemellichamen in mei 2000. Voeg daarbij het feit dat de millenniumwisseling zo juist had plaatsgevonden, dit moest er volgens velen wel op duiden dat het wel eens afgelopen kon zijn met onze mooie wereld. Vervolgens kwam ene Heinrich van Geene. Hij was de leider van het Efraïm Genootschap en voorspelde dat de leden daarvan op 21 november 2001 in de hemel zouden worden opgenomen. Die leden haalden alvast hun kinderen van school en deden doodleuk afstand van hun bezittingen. Het aantal volgelingen slonk snel toen de 22e november van genoemd jaar aanbrak als alle novemberdagen daarvoor. Met een handjevol getrouwen paste Van Geene later de grote verdwijntruc toe en emigreerde plotsklaps naar Israël. Wetenschappers die met zogenoemde deeltjesversnellers experimenteerden en daarmee de oerknal wilden nabootsen, waren bang dat ze hun ‘proefje’ niet in de hand zouden kunnen houden. Dat betekende dat de aarde op 30 maart 2010 zou ontploffen. Er ontploften die dag weliswaar bommen en granaten op allerlei plaatsen waar mensen te dicht op elkaar zitten, de wereld op zich draaide gewoon door.

En dan heb je natuurlijk nog de roemruchte Maya’s, een volk in het zuiden van Mexico en noordelijk Centraal-Amerika. Volgens een eerste berekening zou de Mayakalender op 28 oktober 2011 eindigen. Later werd deze dag verschoven naar 21 december 2012. Op die datum eindigt namelijk de Vijfde Grote Cyclus van de Mayakalender. Veel Maya’s geloven dat het eind van die kalender ook het eind van de wereld betekent. Dat is dus vandaag, vrijdag 21 december 2012! Tja…, zeg het maar. Wat moet je ermee? De grote kerkhervormer Maarten Luther (1483-1546) wist in zijn tijd al wel wat hij zou doen. ,,Als de wereld morgen vergaat, ga ik vandaag nog een boom planten,” zo is van hem opgetekend.  Vandaag dus gewoon met z’n allen de kerstpakketten in Open Haven vullen. En nog een dringend verzoek: meedoen aan Serious Request. Van Mahatma Ghandi (1869-1948) is eveneens een toepasselijke quote bewaard gebleven: ,,Leer alsof je eeuwig leeft, leef alsof het je laatste dag is.” Daar kun je mee voort! Ach en wat die Maya’s dan betreft, we zullen ze niet al te hard vallen als we morgen gewoon weer opstaan. De wereld vergaat niet, zullen we maar zeggen. Ondertussen ligt er allang een nieuwe voorspelling over de laatste dag klaar. Uit geschriften van Isaac Newton (1643-1727) zou blijken dat hij zich bezig hield met het ontcijferen van bijbelteksten en het voorspellen van plagen en oorlogen. 2060, dat jaartal moeten we volgens Newton in de gaten houden. Of we dat allemaal meemaken? Na ons de zondvloed! In ieder geval goede kerstdagen gewenst!

De wereld vergaat vandaag    De wereld vergaat vandaag    De wereld vergaat vandaag