De jurist beantwoordt

Kan ik mijn vakantieboeking annuleren?

Tuesday 17 April 2018

Kan ik mijn vakantieboeking annuleren?

Ik heb eigenlijk veel te snel een vakantiereis geboekt en wil deze graag annuleren. Op de website staat niets en ik k heb geen annuleringsverzekering afgesloten. Kan ik de vakantie nog annuleren?

Als u een boeking wilt annuleren, bijvoorbeeld vanwege familieomstandigheden of ziekte, dan zal de reisorganisatie u kosten in rekening brengen. Hoe hoog deze kosten zijn hangt af van de reisorganisatie waar u de reis/vakantie heeft geboekt.

De mogelijkheden en kosten van het annuleren zult u in de leveringsvoorwaarden moeten nalezen. Daarin vermelden de reisorganisaties welke kosten zij bij annulering berekenen en vanaf welk moment deze kosten verschuldigd zijn. Elke reisorganisatie is verplicht de geldende reisvoorwaarden voor de boeking aan u te overhandigen (ter hand te stellen). Op dat moment doet u er dus goed aan om deze (algemene) voorwaarden zorgvuldig door te nemen zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn bij eventuele onvolkomenheden. Indien de reisvoorwaarden niet (elektronisch) aan u zijn overhandigd, dan kan de reisorganisatie hier geen beroep op doen.

Naast annuleren bestaat ook altijd het recht om de reis over te dragen aan iemand anders. Hiervoor gelden voorwaarden en de reisorganisatie mag hiervoor administratiekosten in rekening brengen.

Indien u, om wat voor reden dan ook, niet mee kunt op vakantie bekijk dan direct de voorwaarden van de reisorganisatie (of een eventuele annuleringsverzekering). Bekijk daarna of u de reis kunt/wilt overdragen aan een derde en neem vervolgens direct contact op met de reisorganisatie om dit te bespreken.

Wij wensen al onze lezers een goede en veilige vakantie toe.

In deze wekelijkse column beantwoorden de juristen van Wolderwijd allerhande juridische vragen. Heeft u een interessant vraag voor in de krant? Laat het ons weten via vraag@wolderwijd-juristen.nl.

 

 

Kan ik mijn vakantieboeking annuleren?    Kan ik mijn vakantieboeking annuleren?    Kan ik mijn vakantieboeking annuleren?