De jurist beantwoordt

Hoe wordt mijn ouderschapsverlof berekend bij een nul-urencontract?

Tuesday 25 June 2019

Hoe wordt mijn ouderschapsverlof berekend bij een nul-urencontract?

Ik ga binnenkort bevallen van ons eerste kindje en wil graag ouderschapsverlof opnemen bij mijn werk. Ik weet dat ik hier recht op heb maar mijn werkgever geeft aan dat, omdat ik een nul-urencontract heb, ik geen ouderschapsverlof kan opnemen. Ik kan immers altijd nul uren werken (en dan verlof opnemen) volgens mijn werkgever en daarom zou het voor mij niet nodig zijn om aanspraak te maken op ouderschapsverlof. Mijn gevoel zegt dat het niet klopt maar ik weet ook niet goed wat er dan wel geld in mijn geval, hoe zit dit precies?

Ouderschapsverlof: Als (aanstaande) ouder heeft u recht op ouderschapsverlof. Dit bedraagt 26 keer het aantal uren dat u volgens uw arbeidsovereenkomst werkt. Het is natuurlijk lastig als u een nul-urencontract heeft omdat 26 maal nul nog altijd nul uren ouderschapsverlof oplevert. Dat is natuurlijk onrechtvaardig want het is heel goed mogelijk dat u meer werkt dan er feitelijk in uw contract staat. Hoe wordt het verlof dan berekend?

Ouderschap en nul-urencontracten: Als u op basis van de arbeidsovereenkomst niet precies weet hoeveel uren u werkt dient voor de berekening van het verlof rekening te worden gehouden met het gemiddeld aantal uren per week in de afgelopen 3 maanden. Als deze periode geen representatief beeld geeft (bijvoorbeeld omdat het héél druk is geweest de afgelopen periode) dan kunt u een langere periode aanhouden (van bijvoorbeeld een jaar) om de gemiddelde duur per week te berekenen.

Ouderschapsverlof en min-maxcontract: Sommige werknemers hebben ook een min-maxcontract. Dat is een contract waarbij een minimum aantal uren gegarandeerd is (de zogenaamde garantie-uren) en het maximum aantal uren ook vast ligt. Voor de berekening van het ouderschapsverlof bij een min-maxcontract geldt als arbeidsduur in ieder geval de garantie-uren. Ook hier geldt echter dat als meer gewerkt wordt dan alleen het aantal garantie-uren, er berekend zal moeten worden wat het gemiddeld aantal gewerkte uren was over de afgelopen 3 maanden.

In deze wekelijkse column behandelen de juristen van Wolderwijd, mr. M.S. Ducaat en mr. J.A. Kaspers, allerhande juridische vragen. Heeft u ook een juridische vraag voor één van onze juristen? Stuur uw vraag (volledig anoniem) naar vraag@wolderwijd-juristen.nl.

Hoe wordt mijn ouderschapsverlof berekend bij een nul-urencontract?    Hoe wordt mijn ouderschapsverlof berekend bij een nul-urencontract?    Hoe wordt mijn ouderschapsverlof berekend bij een nul-urencontract?