De jurist beantwoordt

Wie heeft recht op het fotoalbum uit mijn mans nalatenschap?

Tuesday 19 February 2019

Wie heeft recht op het fotoalbum uit mijn mans nalatenschap?

Mijn man is recent overleden. Ik was in gemeenschap van goederen met hem getrouwd en er was verder geen testament. Omdat de woning voor mij alleen te groot is ben ik verhuisd naar een kleinere woning en heb ik toen met mijn (schoon)kinderen heel veel spullen van mijn overleden man uitgezocht. Een van de zaken die we daarbij tegenkwamen was een fotoalbum dat mij erg dierbaar was. Eén van mijn (schoon)kinderen heeft het album meegenomen en weigert dit nu terug te geven omdat het volgens haar toekomt aan de kinderen. Is dit zo, of kan ik iets doen om het fotoalbum op te eisen?

Allereerst gecondoleerd met uw verlies. Er bestaan veel misverstanden over wat voor wie is nadat iemand is komen te overlijden. In uw geval was u getrouwd in gemeenschap van goederen. Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen is de nalatenschap over het algemeen de helft van het totale gemeenschappelijke vermogen van u en uw partner. U bent samen met uw kinderen de erfgenaam. Via de wettelijke verdeling wordt u, als langstlevende, in eerste instantie eigenaar van de nalatenschap. Dat geldt dus ook voor het fotoalbum, waaronder het fotoalbum. Hoewel het natuurlijk het mooiste is als u samen met uw (schoon)kinderen tot overeenstemming zou kunnen komen over het fotoalbum, zou u strikt genomen het fotoalbum als uw eigendom op kunnen eisen. Als daartoe niet wordt overgegaan is het mogelijk om dit via de rechter af te dwingen. Het is echter aan te bevelen om eerst met uw (schoon)kinderen in gesprek te gaan over waarom het fotoalbum zo belangrijk voor u is en bijvoorbeeld op zoek te gaan naar een minnelijke oplossing. Misschien kunnen de foto’s wel gedupliceerd worden of bestaan er andere mogelijkheden om toch allemaal van het album te kunnen genieten. Vaak is een 

In deze wekelijkse column behandelen de juristen van Wolderwijd allerhande juridische vragen. Heeft u ook een vraag voor één van onze juristen? Stuur het aan ons op via vraag@wolderwijd-juristen.nl en wellicht wordt uw juridische vraag volgende week anoniem beantwoord in deze krant.

 

 

Wie heeft recht op het fotoalbum uit mijn mans nalatenschap?    Wie heeft recht op het fotoalbum uit mijn mans nalatenschap?    Wie heeft recht op het fotoalbum uit mijn mans nalatenschap?