De jurist beantwoordt

Factuur na twee jaar vervallen?

dinsdag 5 december 2017

Factuur na twee jaar vervallen?

Door persoonlijke omstandigheden heb ik onlangs pas een factuur gestuurd voor werkzaamheden van twee jaar geleden. Hierover heb ik de klant geinformeerd en deze vond het akkoord dat er later pas werd gefactureerd. Nu heb ik een factuur gestuurd en stelt de klant dat de factuur niet geldig is omdat de werkzaamheden al twee jaar geleden zijn verricht. Klopt dit standpunt of dient de klant de factuur te betalen?

Het komt voor dat een bedrijf pas na een zeer lange tijd een factuur verstuurt voor een geleverd product of een verrichtte dienst. De vraag of de klant dan nog verplicht is om te betalen is afhankelijk van de toepasselijke verjaringstermijn.

Over het algemeen verjaart een rechtsvordering pas na 20 jaar. Hier gelden enkele uitzonderingen op. Voor overeenkomsten (bijvoorbeeld een huurvordering, geldlening of een koopovereenkomst) geldt dat de verjaringstermijn door de wetgever is ingekort na 5 jaar. Voor consumenten die een product (dus geen dienst) hebben aangeschaft bij een professionele verkoper geldt zelfs dat de vordering al verjaart na 2 jaar. Wanneer een vordering is verjaard kan de verkoper betaling niet meer rechtens afdwingen.

Stuiting verjaring

Om te voorkomen dat een vordering verjaart, kan een schuldeiser aanmaningen sturen om lopende verjaringstermijnen te stoppen. Dit wordt stuiting genoemd. De schuldeiser moet dan wel kunnen aantonen dat hij de aanmaningen (binnen de verjaringstermijn) heeft verstuurd, bijvoorbeeld middels een aangetekende brief.

In bovengenoemde casus vloeit de vordering voort uit een overeenkomst waarbij werkzaamheden zijn verricht. Omdat er geen sprake is van een product, is niet van belang of de koper een consument is of niet. De vordering verjaart hier pas na vijf jaar. De klant is dus gewoon gehouden tot voldoening van de gestuurde rekening.

In deze wekelijkse column behandelen de juristen van Wolderwijd allerhande juridische vragen. Heeft u ook een vraag voor één van onze juristen? Stuur het aan ons op via vraag@wolderwijd-juristen.nl en wellicht wordt uw juridische vraag volgende week anoniem beantwoord in deze krant.

 

Aanvulling stagevergoeding (column 21 november 2017)

Drie lezers schreven ons kantoor naar aanleiding van de column over de stagiair en een eventuele vergoeding. Bedankt hiervoor. Hierbij de volgende aanvullingen om geheel duidelijk te zijn richting bedrijven die een stage (willen) aanbieden:

  1. Het doel van een stagiair is vooral is gericht op het leren. Wanneer uitsluitend normaal werk wordt verricht (dus zonder enig leereffect) kan gemakkelijk een arbeidsovereenkomst aangenomen worden. Dit zal het geval kunnen zijn wanneer het werk uitsluitend is gericht op productie draaien en omzet maken. Dit is dan een gewone werknemer en geen stagiair die komt om te leren.
  2. Over de vergoeding van een stagiair zal loonbelasting/premie volksverzekeringen en werkgeversheffing Zvw moeten worden ingehouden/betaald. Raadpleeg hiervoor uw boekhouder of accountant.

Factuur na twee jaar vervallen?    Factuur na twee jaar vervallen?    Factuur na twee jaar vervallen?