De jurist beantwoordt

Mag er een betalingstermijn van 120 dagen worden afgesproken?

Tuesday 15 August 2017

Mag er een betalingstermijn van 120 dagen worden afgesproken?

Ik werk in de bouw voor mezelf en loop regelmatig aan tegen het feit dat mijn opdrachtgevers pas met 90, soms zelfs pas met 120 dagen betalen! Dit staat dan in hun overeenkomsten en algemene voorwaarden en ik hem me daar dan maar aan te houden. Voor mij is het wel heel lastig aangezien ik wel maandelijks mijn kosten moet betalen. Nu heb ik laatst iets gehoord over dat onredelijk lange betaaltermijnen per 1 juli zijn afgeschaft. Wat is er precies veranderd en wat betekent dit voor mij? 

Tegengaan onredelijk lange betalingstermijn

Het klopt dat er sinds 1 juli 2017 een wettelijke bepaling in werking is getreden die onredelijk lange betalingstermijnen tegengaat. Deze wet bepaalt namelijk dat grote ondernemingen geen langere betaaltermijn dan 60 dagen overeen kunnen komen in hun overeenkomsten met midden- en kleinbedrijf en met zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverleners. Als er in overeenkomsten c.q. algemene voorwaarden van deze grote opdrachtgevers toch een betaaltermijn is opgenomen van langer dan 60 dagen dan wordt de betaaltermijn nietig verklaard. De betaaltermijn wordt van rechtswege (automatisch) omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Als de opdrachtgever dan toch pas betaalt nadat de 30 dagen al (ruimschoots) voorbij zijn, dan is de opdrachtgever verplicht om tevens de wettelijke handelsrente te betalen over de termijn die de 30 dagen te boven gaat.

Voor u als ‘’kleine schuldeiser’’ heeft deze regeling dus effect voor zover u werkzaam bent voor (zeer) grote ondernemingen. Onder een grote onderneming wordt verstaan een bedrijf dat aan tenminste twee van de volgende criteria voldoet:

- Bij de onderneming werken gemiddeld meer dan 250 werknemers;

- de waarde van de activa van de ondermeing is meer dan € 20.000.000;

- de netto-jaaromzet van de onderneming is niet minder dan € 40.000.000.

Het praktisch belang van de regeling zal zich dus vooral voordoen bij de zeer grote opdrachtgevers/afnemers maar als u daarvoor werkzaam bent, kunt u zich beroepen op de nietigheid van (onredelijke) lange betaaltermijnen.

In deze wekelijkse column beantwoorden de juristen van Wolderwijd allerhande juridische vragen. Heeft u een interessant vraag voor in de krant? Laat het ons weten via vraag@wolderwijd-juristen.nl.

 

 

Mag er een betalingstermijn van 120 dagen worden afgesproken?    Mag er een betalingstermijn van 120 dagen worden afgesproken?    Mag er een betalingstermijn van 120 dagen worden afgesproken?