De jurist beantwoordt

Kan ik mijn tijdelijke werknemer een nieuwe proeftijd aanbieden bij een nieuwe functie?

Tuesday 20 June 2017

Kan ik mijn tijdelijke werknemer een nieuwe proeftijd aanbieden bij een nieuwe functie?

Een werknemer die tijdelijk bij mij werkt als administratief medewerker heeft kort geleden zijn opleiding commerciële economie afgerond. Hij wil graag bij mij aan de slag in de functie van salesmedeweker. Ik wil hem die kans op zich wel geven met een jaarcontract maar wil dan eigenlijk wel graag een proeftijd afspreken. Ik weet immers niet of hij geschikt is voor deze functie. Kan ik dit gewoon doen?

In principe mag in een opvolgend contract geen nieuwe proeftijd overeengekomen worden. De proeftijd is namelijk bedoeld voor zowel de werkgever als de werknemer om te kijken of het (van beide kanten) bevalt. Als iemand al bij u heeft gewerkt onder een eerder contract dan is die proefperiode in principe niet nogmaals nodig. Bij een opvolgend contract hoeft de werknemer immers niet opnieuw ‘’afgetast’’ te worden. Echter, de wet biedt één uitzonderingssituatie op de hoofdregel dat een proeftijdbeding nietig is als ‘’het beding is opgenomen in een opvolgende arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en dezelfde werkgever, tenzij die overeenkomst duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer eist dan de vorige arbeidsovereenkomst’’.

Als een werknemer daadwerkelijk andere vaardigheden zal moeten laten zien in de nieuwe functie van salesmedewerker dan kunt u met een beroep op deze uitzonderingssituatie opnieuw een proeftijd overeenkomen met de desbetreffende medewerker. Let nog wel even op de algemene regels (uitzonderingen van cao’s daargelaten) van de proeftijd: het proeftijdbeding moet schriftelijk overeengekomen worden, het moet voor de werkgever en de werknemer gelijk zijn en, in geval van een jaarcontract, mag de proeftijd niet langer zijn dan één maand. 

In deze wekelijkse column behandelen de juristen van Wolderwijd, mr. M.S. Ducaat en mr. J.A. Kaspers, allerhande juridische vragen. Heeft u ook een juridische vraag voor één van onze juristen? Stuur uw vraag naar vraag@wolderwijd-juristen.nl en wellicht wordt uw juridische vraag volgende week anoniem beantwoord in de krant.

 

Kan ik mijn tijdelijke werknemer een nieuwe proeftijd aanbieden bij een nieuwe functie?     Kan ik mijn tijdelijke werknemer een nieuwe proeftijd aanbieden bij een nieuwe functie?     Kan ik mijn tijdelijke werknemer een nieuwe proeftijd aanbieden bij een nieuwe functie?