De jurist beantwoordt

Mag ik rookpauze verbieden?

Tuesday 17 October 2017

Mag ik rookpauze verbieden?

Ik heb medewerkers in dienst die flink verslaafd zijn aan roken. Ieder moment dat er even niet direct iets te doen is naar hun idee nemen ze de tijd om een sigaretje te roken. Andere medewerkers klagen dat ze veel meer pauze hebben dan degenen die niet roken. Ik ben zelf vroeger altijd fanatiek roker geweest dus ik begrijp de verslaving maar aan de andere kant vind ik het ook belangrijk om de gezondheid van mijn werknemers te stimuleren en wil ik geen ongelijkheid creëren. Mag ik rookpauzes tijdens het werk verbieden?

Instructierecht werkgever
Als werkgever heeft u een instructierecht waarbinnen u procedures, beleid en werkwijzen kunt vaststellen. Dit instructierecht moet redelijk zijn en binnen de wettelijke kaders vallen maar regels over roken en niet-roken binnen een bedrijf vallen zeker onder het instructierecht.

Aangezien werknemers recht hebben op een rookvrije werkplek bent u als werkgever verplicht (op grond van de wet) om roken op werk- en pauzeplekken te verbieden. Dit recht beperkt zich niet tot werkruimten maar ziet op alle ruimten waar werknemers kunnen komen. Denk bijvoorbeeld aan trappenhuizen, liften, kantines, toiletten etc. Als werkgever dient u het rookverbod in te stellen én te handhaven. Als een werknemer zich namelijk niet aan de regels houdt omtrent roken, dan kan u als werkgever daarvoor een fikse boete krijgen.

Het is u als werkgever toegestaan om medewerkers die roken daartoe ook in de gelegenheid te stellen. Daarvoor dienst echter wel een speciale afgesloten rookruimte te worden aangewezen. De ruimte mag geen overlast veroorzaken voor omliggende ruimten. Als er geen afgesloten ruimte is binnen het bedrijf, dan moeten rokers buiten roken. Ook dat mag alleen in open lucht (en dus niet onder een afdakje). Als werkgever mag u rookfaciliteiten ook verbieden door een algeheel rookverbod uit te vaardigen. U kunt dan dus ook verbieden dat werknemers rookpauze houden. Als werkgever heeft u geen zeggenschap over wat een werknemer in zijn vrije tijd doet. Roken in een -niet doorbetaalde- pauze buiten het terrein van werkgever kunt u dus niet verbieden.

In deze wekelijkse column behandelen de juristen van Wolderwijd, mr. M.S. Ducaat en mr. J.A. Kaspers, allerhande juridische vragen. Heeft u ook een juridische vraag voor één van onze juristen? Stuur uw vraag (volledig anoniem) naar vraag@wolderwijd-juristen.nl.

 

 

Mag ik rookpauze verbieden?    Mag ik rookpauze verbieden?    Mag ik rookpauze verbieden?