De jurist beantwoordt

Wat is een paraplubestemmingsplan?

Tuesday 11 December 2018

Wat is een paraplubestemmingsplan?

Ik ben bezig met uitbreidingsplannen van mijn bedrijf op mijn perceel. Om te kijken of wat ik wil mogelijk is, wees iemand mij op www.ruimtelijkeplannen.nlwaar je digitaal bestemmingsplannen kunt inzien. Toen ik ging kijken kwam ik erachter dat er meerdere bestemmingsplannen op mijn perceel van toepassing zijn. Eén van die plannen heette een paraplubestemmingsplan. Ik heb hier eerlijk gezegd nog nooit van gehoord en de regels die erin staan gaan ook totaal niet over mijn situatie. Wat is een paraplubestemmingsplan precies en moet ik mij hier altijd aan houden?

Binnen een gemeente worden voor verschillende gebieden verschillende bestemmingsplannen vastgesteld. Zo gelden er in het buitengebied veelal andere regels voor het gebruik van een perceel dan op een bedrijventerrein. Wat wel en niet kan op een perceel is allemaal nauwkeurig vastgelegd in een bestemmingsplan.

Soms bestaat er binnen een gemeente behoefte aan bepaalde regels die voor de gehele gemeente gelden. Een voorbeeld daarvan is de regels rondom parkeren (parkeernormen). Vroeger waren de parkeernormen in veel gemeenten opgenomen in de bouwverordening. Sinds 1 juli 2018 moet ieder bestemmingsplan zelf stekenbouwkundige eisen (waaronder parkeernormen) bevatten. Omdat het natuurlijk heel veel werk is om ieder bestemmingsplan zodanig te wijzigen dat het de parkeernormen bevat, is het veel handiger om dat in één overkoepelend bestemmingsplan te kunnen regelen. Dit kan in de vorm van een paraplubestemmingsplan. Een paraplubestemmingsplan ziet op het gehele grondgebied van een gemeente en geldt dus voor iedereen. Of het paraplubestemmingsplan van belang is voor uw uitbreidingsplannen is afhankelijk van wat erin is geregeld. Als een paraplubestemmingsplan ziet op het regelen van parkeernormen dan zal dit zeer waarschijnlijk wel relevant zijn voor uw situatie. Vaak worden in paraplubestemmingsplannen echter ook specifiekere zaken geregeld zoals regels voor terrassen. Als er in uw uitbreidingsplannen dan geen terras voorkomt heeft u dus ‘niets’ te maken met het paraplubestemmingsplan. Het is dus afhankelijk wat er in een paraplubestemmingsplan geregeld is of het echt feitelijk van belang is voor uw uitbreidingsplannen. De kans bestaat dat dit belang niet of nauwelijks aanwezig is.

In deze wekelijkse column behandelen de juristen van Wolderwijd allerhande juridische vragen. Heeft u ook een vraag voor één van onze juristen? Stuur het aan ons op via vraag@wolderwijd-juristen.nl en wellicht wordt uw juridische vraag volgende week anoniem beantwoord in deze krant.

 

 

Wat is een paraplubestemmingsplan?    Wat is een paraplubestemmingsplan?    Wat is een paraplubestemmingsplan?