De jurist beantwoordt

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een bestemmingsplan?

dinsdag 16 april 2019

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een bestemmingsplan?

In mijn buurt gaat de gemeente het bestemmingsplan wijzigen. Ik ben het daar niet mee eens en wil bezwaar maken tegen dit bestemmingsplan. Wat is daarvoor de procedure?

In een bestemmingsplan staat hoe en wat er gebouwd mag worden. Voor de totstandkoming van een bestemmingsplan geldt een vaste procedure die u op verschillende manieren kunt ‘’beïnvloeden’’. Als u het niet eens bent met het bestemmingsplan kunt u bijvoorbeeld beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

De gemeente kondigt een bestemmingsplan vooraf aan. Meestal in een huis-aan-huisblad of op de website van de gemeente. Het ontwerpbestemmingsplan dat door de gemeente is opgesteld kan 6 weken worden ingezien. Op het gemeentehuis of via ruimtelijkeplannen.nl. Tijdens deze inzage periode kunt u een zienswijze indienen. Als u dit niet doet en het bestemmingsplan wordt vastgesteld, dan kunt u geen beroep instellen of verzoek doen om een voorlopige voorziening. 

Na de terinzageleggingsperiode moet de gemeenteraad binnen 12 weken het bestemmingsplan vaststellen. Vervolgens heeft ze 2 weken de tijd om het besluit bekend te maken. Soms kan de termijn voor bekendmaking langer zijn, namelijk 6 of 7 weken. Dat is zoals provincies of Rijksoverheid een reactieve aanwijzing geven als het bestemmingsplan bijvoorbeeld in strijd is met provinciale of landelijke belangen. 

Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeenteraad dan kunt u beroep instellen bij de hoogste bestuursrechter. De periode om beroep in te stellen bedraagt altijd 6 weken. Daarna treedt het bestemmingsplan in werking. Om beroep in te kunnen stellen moet u uw zienswijze kenbaar hebben gemaakt tijdens de ontwerpfase. Het is dus verstandig om publicaties van de gemeente altijd goed in de gaten te houden zodat u weet welke plannen de gemeente ter inzage legt en waartegen u kunt ageren. 

In deze wekelijkse column behandelen de juristen van Wolderwijd allerhande juridische vragen. Heeft u ook een vraag voor één van onze juristen? Stuur het aan ons op via vraag@wolderwijd-juristen.nl en wellicht wordt uw juridische vraag volgende week anoniem beantwoord in deze krant.

 

 

Hoe kan ik bezwaar maken tegen een bestemmingsplan?    Hoe kan ik bezwaar maken tegen een bestemmingsplan?    Hoe kan ik bezwaar maken tegen een bestemmingsplan?