De jurist beantwoordt

Kan ik mijn arbeidsovereenkomst opzeggen nog voordat het is ingegaan?

Tuesday 14 August 2018

Kan ik mijn arbeidsovereenkomst opzeggen nog voordat het is ingegaan?

Ik ben op 6 augustus met mijn nieuwe werkgever overeengekomen dat ik per 15 oktober in dienst treed. Inmiddels ben ik van gedachten veranderd en heb ik bij de werkgever aangegeven dat ik afzie van de baan. De werkgever heeft aangegeven dat ik hem dan wel een maand schadevergoeding verschuldigd ben omdat ik de opzegtermijn niet hanteer. Ik kan volgens de werkgever namelijk pas opzeggen op het moment dat de arbeidsovereenkomst feitelijk begint en dan moet ik nog een maand wachten. Kan ik de arbeidsovereenkomst niet gewoon nu al opzeggen zodat de opzegtermijn al ingaat voor 15 oktober (en ik dus geen schadevergoeding verschuldigd ben?). 

Het gebeurt vaak dat er tussen partijen een arbeidsovereenkomst wordt gesloten waarbij de feitelijke ingangsdatum van de arbeid (veel) later ligt. In dat geval is het niet altijd eenvoudig vast te stellen of de regels rondom opzegging van de arbeidsovereenkomst en een eventuele schadevergoeding die daarbij hoort van toepassing zijn. Feitelijk is de arbeidsovereenkomst namelijk nog niet ingegaan.

In diverse arresten heeft de Hoge Raad aangegeven dat sommige bepalingen uit het arbeidsrecht al van toepassing kunnen zijn nadat de arbeidsovereenkomst is gesloten maar voordat er feitelijk arbeid is verricht. De gedachte hierachter is dat zich soms situaties voordoen waarbij het onlogisch en onpraktisch is als een partij eerst moet wachten totdat de feitelijke arbeid begint en pas daarna bepaalde handelingen kan verrichten die bepaalde gevolgen hebben (zoals een opzegging die tot gevolg heeft dat de overeenkomst eindigt). Dat geldt ook in uw geval. Ook al is de feitelijke arbeid nog niet officieel aangevangen, toch kunt u al wel de arbeidsovereenkomst opzeggen en begint uw opzegtermijn direct te lopen. In het geval dat dit niet zo zou zijn, zou u namelijk moeten wachten tot 15 oktober voordat u kunt opzeggen en gaat pas vanaf dat moment de opzegtermijn lopen. Dan zou u inderdaad een schadevergoeding verschuldigd zijn aan uw werkgever als u dan niet komt werken. Dit is niet alleen onlogisch maar ook niet in het belang van uw werkgever. Uw werkgever moet u dan immers in uw opzegtermijn inwerken terwijl u toch al heeft aangegeven weg te gaan. Uiteindelijk is niemand daarbij gebaat. U kunt de arbeidsovereenkomst dan ook opzeggen, ook al is deze nog niet feitelijk ingegaan.

In deze wekelijkse column behandelen de juristen van Wolderwijd, mr. M.S. Ducaat en mr. J.A. Kaspers, allerhande juridische vragen. Heeft u ook een juridische vraag voor één van onze juristen? Stuur uw vraag (volledig anoniem) naar vraag@wolderwijd-juristen.nl.

 

 

 

Kan ik mijn arbeidsovereenkomst opzeggen nog voordat het is ingegaan?    Kan ik mijn arbeidsovereenkomst opzeggen nog voordat het is ingegaan?    Kan ik mijn arbeidsovereenkomst opzeggen nog voordat het is ingegaan?