Zondag 10 december

dinsdag 5 december 2017

R.K. kerk

10.00 uur Dienst

Protestantse Gemeente Zeewolde

10.00 uur Ds. L. Boot

19.00 uur Adventsvesper

Chr.Ger. Kerk Maranatha

10.00 uur Ds. J.W. Wüllschleger

19.30 uur Ds. J.W. Wüllschleger

Ger. Kerk Vrijgem. "Schuilhof"

09.00 uur Ds. P. Poortinga

11.00 uur Ds. P. Poortinga

16.30 uur Ds. T.P. Nap

Ned.Geref. Kerk Het Kruispunt

09.30 uur Ds. G.J. Lakerveld

18.30 uur Ds. G.J. Lakerveld

Evangelische Gem. Zeewolde

De Levant, Horsterweg 192

10.00 uur Pieter Sijl  

Christengemeente

Open Haven, zaal Kogge

10.00 uur Goksal Gullu

Vrijz. Geloofsgemeenschap

10.00 uur Ds. E. de Lange

Baptisten gemeente

De Sypel 2, Harderwijk

10.00 uur Br. G. van Valen

Leger des Heils

Kennedylaan 10, Harderwijk

10.00 uur Dienst

Internationale Kerk

www.ndic.nl

10.30 uur Dienst

 

 

Zondag 10 december    Zondag 10 december    Zondag 10 december