Zondag 24 februari

Tuesday 19 February 2019

R.K. kerk

10.00 uur Pastor

P. Leferink

Protestantse Gemeente Zeewolde

10.00 uur Ds. L. Boot

Chr.Ger. Kerk Maranatha

10.00 uur Ds. J.W. Wüllschleger

16.45 uur Ds. J.W. Wüllschleger

Ger. Kerk Vrijgem. "Schuilhof"

10.00 uur Ds. P. Poortinga

16.30 uur Kand. M.W. van der Veen

Ned.Geref. Kerk Het Kruispunt

09.30 uur Ds. P. Busstra

18.30 uur Br. H.J. Bunschoten

Evangelische Gem. Zeewolde

‘t Wold, Kluunpad 15

10.00 uur Dienst

Christengemeente

Open Haven, zaal Kogge

10.00 uur Jaco van ‘t Sant

Vrijz. Geloofsgemeenschap

10.00 uur Ds. J. Koornstra

Baptisten gemeente

De Sypel 2, Harderwijk

10.00 uur David Sies

Leger des Heils

Kennedylaan 10, Harderwijk

10.00 uur Dienst

Internationale Kerk

www.ndic.nl

10.30 uur Dienst

 

Zondag 24 februari    Zondag 24 februari    Zondag 24 februari