Kerkdiensten

dinsdag 16 april 2019

R.K. kerk

Donderdag 18 april

19.30 uur Pastor R. Maas / Pastor P.Leferink

Vrijdag 19 april

15.00 uur Gezinsviering

19.30 uur Pastor R. Maas / Pastor P. Leferink

Zaterdag 20 april

21.30 uur Pastor R. Maas / Pastor P. Leferink

Zondag 21 april

10.00 uur Pastor P. Leferink

Protestantse Gemeente Zeewolde

Woensdag 17 april

19.30 uur Ds. E. Gruteke

Donderdag 18 april

19.30 uur Ds. L. Boot

Vrijdag 19 april

19.30 uur Ds. E. Gruteke

Zaterdag 20 april

16.00 uur Kind op Schoot Paasdienst

21.30 uur Ds. L. Boot

Zondag 21 april

09.00 uur Ds. E. Gruteke

11.00 uur Ds. E. Gruteke

Chr.Ger. Kerk Maranatha

10.00 uur Ds. J.W. Wüllschleger

16.45 uur Ds. J.W. Wüllschleger

Ger. Kerk Vrijgem. "Schuilhof"

Vrijdag 19 april

19.00 uur Ds. P. Poortinga

Zondag 21 april

10.00 uur Ds. P. Poortinga

19.00 uur Ds. H.H. Meerveld

Ned.Geref. Kerk Het Kruispunt

Vrijdag 19 april

18.30 uur Ds. G.J. Lakerveld

Zondag 21 april

09.30 uur Ds. G.J. Lakerveld

18.30 uur Ds. G.J. Lakerveld

Evangelische Gem. Zeewolde

‘t Wold, Kluunpad 15

Zondag 21 april

10.00 uur Jan Jacob de Maa

Christengemeente

Open Haven, zaal Kogge

Zondag 21 april

10.00 uur Cor Wajer

Vrijz. Geloofsgemeenschap

10.00 uur Dienst in Dronten

Baptisten gemeente 

De Sypel 2, Harderwijk

Zondag 21 april

10.00 uur David Sies

Leger des Heils

Kennedylaan 10, Harderwijk

10.00 uur Dienst

Internationale Kerk

www.ndic.nl

10.30 uur Dienst

 

 

Kerkdiensten    Kerkdiensten    Kerkdiensten