Zondag 17 juni

Tuesday 12 June 2018

R.K. kerk

10.00 uur Pastor P. Leferink

Protestantse Gemeente Zeewolde

10.00 uur Ds. L. Boot

Chr.Ger. Kerk Maranatha

10.00 uur Ds. J.W. Wüllschleger

16.45 uur Ds. J.W. Wüllschleger

Ger. Kerk Vrijgem. "Schuilhof"

09.00 uur Kand. M.W. van der Veen

11.00 uur Kand. M.W. van der Veen

16.30 uur Ds. P. Poortinga

Ned.Geref. Kerk Het Kruispunt

09.30 uur Ds. G.J. Lakerveld

18.30 uur Ds. G.J. Lakerveld

Evangelische Gem. Zeewolde

‘t Wold, Kluunpad 15

10.00 uur David de Vos

Christengemeente

Open Haven, zaal Kogge

10.00 uur Jaco van ‘t Sant

Vrijz. Geloofsgemeenschap

10.00 uur Dienst in Dronten

Baptisten gemeente

De Sypel 2, Harderwijk

10.00 uur Gijs Lammerts van Bueren

Leger des Heils

Kennedylaan 10, Harderwijk

10.00 uur Dienst

Internationale Kerk

www.ndic.nl

10.30 uur Dienst

 

 

 

Zondag 17 juni    Zondag 17 juni    Zondag 17 juni