Zondag 16 december

dinsdag 11 december 2018

R.K. kerk

10.00 uur Pastor P. Leferink

Protestantse Gemeente Zeewolde

10.00 uur Ds. E. Gruteke

19.00 uur Adventsvesper

Chr.Ger. Kerk Maranatha

10.00 uur Ds. J.W. Wüllschleger

16.45 uur Ds. J.W. Wüllschleger

Ger. Kerk Vrijgem. "Schuilhof"

10.00 uur Ds. P. Poortinga

16.30 uur Ds. G.J. Lakerveld

Ned.Geref. Kerk Het Kruispunt

10.00 uur Ds. G.J. Lakerveld

18.30 uur Ds. G.J. Nap

Evangelische Gem. Zeewolde

‘t Wold, Kluunpad 15

10.00 uur Michiel Koelewijn

Christengemeente

Open Haven, zaal Kogge

10.00 uur Willem Rietberg

Vrijz. Geloofsgemeenschap

10.00 uur Dienst in Dronten

Baptisten gemeente

De Sypel 2, Harderwijk

10.00 uur Oscar Lohuis

Leger des Heils

Kennedylaan 10, Harderwijk

10.00 uur Dienst

Internationale Kerk

www.ndic.nl

10.30 uur Dienst

 

Zondag 16 december    Zondag 16 december    Zondag 16 december