Zondag 20 augustus

Tuesday 15 August 2017

R.K. kerk

10.00 uur Pastor P. Leferink

Protestantse Gemeente Zeewolde

10.00 uur Ds. H.I.G. Jaspers Focks

Chr.Ger. Kerk Maranatha

10.00 uur Ds. J.W. Wüllschleger

16.45 uur Ds. J.W. Wüllschleger

Ger. Kerk Vrijgem. "Schuilhof"

09.30 uur Ds. A.O. Reitsema

11.00 uur Ds. A.O. Reitsema

16.30 uur R.P. Heij

Ned.Geref. Kerk Het Kruispunt

09.30 uur Ds. P. van Dolderen

In de Schuilhof

16.30 uur Ds. R.P. Heij

Evangelische Gem. Zeewolde

De Levant, Horsterweg 192

10.00 uur Pieter en Lisette Sijl

Christengemeente

Open Haven, zaal Kogge

10.00 uur Arie van Heijningen

Vrijz. Geloofsgemeenschap

10.00 uur Geen dienst  

Baptisten gemeente

De Sypel 2, Harderwijk

10.00 uur Ds. D.J. Sies

Leger des Heils

Kennedylaan 10, Harderwijk

10.00 uur Dienst

Internationale Kerk

www.ndic.nl

10.30 uur Dienst

Zondag 20 augustus    Zondag 20 augustus    Zondag 20 augustus