Zondag 30 juni

Tuesday 25 June 2019

R.K. kerk

10.00 uur Pastor R. Maas

Protestantse Gemeente Zeewolde

09.30 uur Ds. H.F.G. Hübers

Chr.Ger. Kerk Maranatha

10.00 uur Ds. J.W. Wüllschleger

16.45 uur Ds. J.W. Wüllschleger

Ger. Kerk Vrijgem. "Schuilhof"

10.00 uur Br. Arjan Jonker

16.30 uur Ds. G. Oosterhuis

Ned.Geref. Kerk Het Kruispunt

09.30 uur Ds. M. van Gurp

18.30 uur Ds. G.J. Lakerveld

Evangelische Gem. Zeewolde

‘t Wold, Kluunpad 15

10.00 uur Gerard de Groot

Christengemeente

Open Haven, zaal Kogge

10.00 uur Willem Rietberg

Vrijz. Geloofsgemeenschap

10.00 uur Geen dienst

Baptisten gemeente

De Sypel 2, Harderwijk

10.00 uur David Sies

Leger des Heils

Kennedylaan 10, Harderwijk

10.00 uur Dienst

Internationale Kerk

www.ndic.nl

10.30 uur Dienst

 

 

Zondag 30 juni    Zondag 30 juni    Zondag 30 juni