Zondag 28 oktober

Tuesday 23 October 2018

R.K. kerk

10.00 uur Pastor P. Leferink

Protestantse Gemeente Zeewolde

10.00 uur Ds. E. Gruteke

Chr.Ger. Kerk Maranatha

10.00 uur Ds. J.W. Wüllschleger

16.45 uur Ds. J.W. Wüllschleger

Ger. Kerk Vrijgem. "Schuilhof"

09.00 uur Kand. M.W. van der Veen

11.00 uur Kand. M.W. van der Veen

16.30 uur Ds. H. Folkers

Ned.Geref. Kerk Het Kruispunt

10.00 uur Br. B. Siebering

18.30 uur Ds. F. Gerkema

Evangelische Gem. Zeewolde

‘t Wold, Kluunpad 15

10.00 uur Mark Guide

Christengemeente

Open Haven, zaal Kogge

10.00 uur Johan Schep

Vrijz. Geloofsgemeenschap

10.00 uur Ds. J. Koornstra

Baptisten gemeente

De Sypel 2, Harderwijk

10.00 uur Yme Horjus

Leger des Heils

Kennedylaan 10, Harderwijk

10.00 uur Dienst

Internationale Kerk

www.ndic.nl

10.30 uur Dienst

 

 

Zondag 28 oktober    Zondag 28 oktober    Zondag 28 oktober