Zondag 22 april

Tuesday 17 April 2018

R.K. kerk

10.00 uur Pastor Maas / Pastor P. Leferink

Protestantse Gemeente Zeewolde

10.00 uur Ds. A.J. Bregman

14.00 uur Afscheidsdienst Ds.H.I.G. Jaspers Focks

Chr.Ger. Kerk Maranatha

10.00 uur Ds. J.W. Wüllschleger

16.45 uur Ds. J.W. Wüllschleger

Ger. Kerk Vrijgem. "Schuilhof"

09.00 uur Kandidaat I. Poortinga

11.00 uur Kandidaat I. Poortinga

14.30 uur Ds M.W. van der Veen

Ned.Geref. Kerk Het Kruispunt

09.30 uur Ds. G.J. Lakerveld

18.30 uur Ds. G.J. Lakerveld

Evangelische Gem. Zeewolde

‘t Wold, Kluunpad 15

10.00 uur Pieter Sijl  

Christengemeente

Open Haven, zaal Kogge

10.00 uur Gerard Langhenkel

Vrijz. Geloofsgemeenschap

10.00 uur Ds. M. Kruimer

Baptisten gemeente

De Sypel 2, Harderwijk

10.00 uur David Sies

Leger des Heils

Kennedylaan 10, Harderwijk

10.00 uur Dienst

Internationale Kerk

www.ndic.nl

10.30 uur Dienst

 

 

Zondag 22 april    Zondag 22 april    Zondag 22 april