Zondag19 augustus

Tuesday 14 August 2018

R.K. kerk

10.00 uur Pastor P. Leferink

Protestantse Gemeente Zeewolde

10.00 uur Ds. E. Gruteke

Chr.Ger. Kerk Maranatha

10.00 uur Ds. J.W. Wüllschleger

16.45 uur Ds. J.W. Wüllschleger

Ger. Kerk Vrijgem. "Schuilhof"

09.00 uur Kand. M.W. van der Veen

11.00 uur Kand. M.W. van der Veen

16.30 uur Ds. C.A. Smit

Ned.Geref. Kerk Het Kruispunt

09.30 uur Ds. A. Broersma

De Schuilhof

16.30 uur Ds. C.A. Smit

Evangelische Gem. Zeewolde

‘t Wold, Kluunpad 15

10.00 uur Jan Jacob de Maa

Christengemeente

Open Haven, zaal Kogge

10.00 uur Kees de Jongh

Vrijz. Geloofsgemeenschap

10.00 uur Geen dienst

Baptisten gemeente

De Sypel 2, Harderwijk

10.00 uur Dick Slikker

Leger des Heils

Kennedylaan 10, Harderwijk

10.00 uur Dienst

Internationale Kerk

www.ndic.nl

10.30 uur Dienst

 

 

Zondag19 augustus    Zondag19 augustus    Zondag19 augustus