Zondag 22 oktober

Tuesday 17 October 2017

R.K. kerk

10.00 uur Pastor R. Maas

Protestantse Gemeente Zeewolde

10.00 uur Ds. L. Boot

Chr.Ger. Kerk Maranatha

10.00 uur Ds. H.D. Rietveld

16.45 uur Ds. H.D. Rietveld

Ger. Kerk Vrijgem. "Schuilhof"

09.00 uur Kand. M.W. van der Veen

11.00 uur Kand. M.W. van der Veen

16.30 uur Ds. I. Poortinga

Ned.Geref. Kerk Het Kruispunt

09.30 uur Br. M. van Daalen

18.30 uur Ds. F. Gerkema

Evangelische Gem. Zeewolde

De Levant, Horsterweg 192

10.00 uur Jeroen Koornstra

Christengemeente

Open Haven, zaal Kogge

10.00 uur Henk Poot

Vrijz. Geloofsgemeenschap

10.00 uur Ds. F. Bonda

Baptisten gemeente

De Sypel 2, Harderwijk

10.00 uur Ds. L. Luth

Leger des Heils

Kennedylaan 10, Harderwijk

10.00 uur Dienst

Internationale Kerk

www.ndic.nl

10.30 uur Dienst

 

 

Zondag 22 oktober    Zondag 22 oktober    Zondag 22 oktober