Zondag 18 juni

Tuesday 13 June 2017

R.K. kerk

10.00 uur Pastor P. Leferink / Pastor D. Dekeer

Protestantse Gemeente Zeewolde

10.00 uur Ds. H.I.G. Jaspers Focks

Chr.Ger. Kerk Maranatha

10.00 uur Ds. J.W. Wüllschleger

16.45 uur Ds. J.W. Wüllschleger

Ger. Kerk Vrijgem. "Schuilhof"

09.00 uur Kand. M. van der Veen

11.00 uur Kand. M. van der Veen

16.30 uur Ds. P. Poortinga

Ned.Geref. Kerk Het Kruispunt

09.30 uur Ds. A. Reitsema

18.30 uur Br. H.J. Bunschoten

Evangelische Gem. Zeewolde

De Levant, Horsterweg 192

10.00 uur Jolanda Koornstra

Christengemeente

Open Haven, zaal Kogge

10.00 uur Dirk Jan Jansen

Vrijz. Geloofsgemeenschap

10.00 uur Dienst in Dronten

Baptisten gemeente

De Sypel 2, Harderwijk

10.00 uur  Ds. D.J. Sies

Leger des Heils

Kennedylaan 10, Harderwijk

10.00 uur  Dienst

Internationale Kerk

www.ndic.nl

10.30 uur  Dienst

 

 

Zondag 18 juni    Zondag 18 juni    Zondag 18 juni