Zondag 25 februari

Tuesday 20 February 2018

R.K. kerk

10.00 uur Pastor R. Maas

Protestantse Gemeente Zeewolde

10.00 uur Dhr. L. Boot

Chr.Ger. Kerk Maranatha

10.00 uur Ds. J.W. Wüllschleger

16.45 uur Ds. J.W. Wüllschleger

Ger. Kerk Vrijgem. "Schuilhof"

09.00 uur Ds. P. Poortinga

11.00 uur Ds. Poortinga

14.30 uur Kand. M.W. van der veen

Ned.Geref. Kerk Het Kruispunt

09.30 uur Ds. G.J. Lakerveld

18.30 uur Ds. W.J. van der Linde

Evangelische Gem. Zeewolde

De Levant, Horsterweg 192

10.00 uur Pieter Sijl  

Christengemeente

Open Haven, zaal Kogge

10.00 uur Theo Koolsma

Vrijz. Geloofsgemeenschap

10.00 uur Ds. J. de Wit

Baptisten gemeente

De Sypel 2, Harderwijk

10.00 uur Patrick Nullens

Leger des Heils

Kennedylaan 10, Harderwijk

10.00 uur Dienst

Internationale Kerk

www.ndic.nl

10.30 uur Dienst

 

 

 

Zondag 25 februari    Zondag 25 februari    Zondag 25 februari