Afbeelding
Foto: Zeewolde Actueel

Motie door vergissing niet verworpen, maar aangenomen

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZEEWOLDE - De bespreking van ‘Zeewolde verdient een verbeterd proces na de verkiezingen’, een zogenoemde motie vreemd aan de orde van de dag, kende donderdagavond 29 september een nogal curieuze afloop. Doordat één raadslid bij de stemming per abuis op de verkeerde knop drukte, werd de motie niet verworpen, maar aangenomen.

Bij de evaluatie van het lange formatieproces van dit voorjaar was een flink deel van de raad het erover eens dat ‘het een volgende keer anders moest’. Het proces zou al transparanter gemaakt kunnen worden door een duidingsgesprek met elkaar te voeren om vervolgens als raad een onafhankelijke informateur aan te stellen met een duidelijke opdracht. Bij de stemming over de motie hierover in juni staakten de stemmen: negen voor, negen tegen. De fractie van Leefbaar Zeewolde was tijdens de vergadering enkele maanden geleden niet voltallig, maar was dat donderdagavond wel. En dus kon er opnieuw worden gestemd. Fractievoorzitter Tom Zonneveld van Leefbaar Zeewolde legde vooraf een stemverklaring af. ‘Leefbaar’ zou de motie niet steunen, omdat er volgens hem te veel een waardeoordeel werd gegeven over het vorige formatieproces. Zijn fractie zou daarom komen met een voorstel dat wel op unanieme steun kon rekenen en waar voor niemand een waardeoordeel in zou zitten. Daar Leefbaar Zeewolde tien zetels in de raad heeft, was de verwachting dat de motie met tien tegen negen zou worden verworpen (de overige fracties waren allemaal voor). LZ-fractielid Theun Schaaf vergiste zich vervolgens echter door bij de stemming op de ‘voor’-knop te drukken. Daardoor werd de motie niet met tien tegen negen verworpen, maar met tien tegen negen aangenomen. Het raadslid in kwestie kon er na afloop de humor wel van inzien. “Noem het een Theuntje of een Schaafje”, lachte hij als de bekende boer met kiespijn. Ach, en zo principieel was het nu ook weer niet…

!