Afbeelding
Foto: Aangeleverd

Alles wat je moet weten voor een verantwoorde beslissing omtrent je hypotheekakte

Partnerbijdrages

Een hypotheek afsluiten is een belangrijke beslissing die een grote impact kan hebben op je huidige en toekomstige financiële situatie. Een hypotheekakte is een juridisch document dat je ondertekent wanneer je een hypotheek aangaat. Je tekent een hypotheekakte altijd bij de notaris, dit is wettelijk vastgelegd. In dit artikel bespreken we wat een hypotheekakte precies is, welke informatie je erin kan vinden en waarom het zo belangrijk is dat je deze tekent bij de notaris.

Wat is een hypotheekakte?

Wanneer je een hypotheek afsluit, worden alle afspraken rondom de hypotheek opgenomen in de hypotheekakte. In dit document staat vermeld wie geld leent (om bijvoorbeeld een huis te kunnen kopen) en welke partij het geld daarvoor verstrekt. Ook staat erin hoeveel geld er precies wordt geleend, en onder welke voorwaarden.

Welke informatie staat er verder in een hypotheekakte?

In een hypotheekakte staat dus belangrijke informatie omtrent de hypotheek, maar er staat ook informatie in over de verplichtingen die de geldnemer heeft om de lening terug te betalen en de verplichtingen die de geldverstrekker heeft. Denk daarbij bijvoorbeeld over afspraken over het onderpand. Het onderpand functioneert als garantie dat het geleende geld terugbetaald kan worden. In het geval van een hypotheekakte fungeert de eigen woning veelal als onderpand.

Daarnaast kunnen in een hypotheekakte regelingen worden opgenomen omtrent wijzigingen in de lening, het beheer van het onderpand en de gevolgen van vroegtijdige aflossing of wanbetaling.

Je hypotheekakte goed laten controleren

Het is heel belangrijk om de inhoud van een hypotheekakte goed te begrijpen voordat je deze ondertekent, omdat het een bindend document betreft. Omdat alle bepalingen en voorwaarden van een hypotheekakte gelden voor de gehele periode van je hypotheek is het belangrijk dat je weet wat je rechten en plichten zijn. Als onafhankelijke deskundige kan een notaris de juridische aspecten van de overeenkomst in begrijpelijke taal aan je uitleggen.