Zeewolde Actueel is een onafhankelijke nieuwskrant die de verslaggeving verzorgt van activiteiten, gebeurtenissen en ontwikkelingen in Zeewolde en omstreken. Zeewolde Actueel biedt ruimte voor opinie en volgt het maatschappelijk speelveld kritisch. Heeft u iets opmerkelijks te melden? Wij maken graag gebruik van de inbreng uit het dorp.

Colofon
Uitgever: Zeewolde Actueel B.V.
Eindredactie: Henny Moerland
Adres: Wederik 1
3892 AH
Zeewolde
Telefoon: 036 522 26 40
Fax: 036 522 34 73
E-mail: redactie@zeewolde-actueel.nl

Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur.
Berichtgeving over evenementen die in het weekend plaatsvinden kan maandagochtend om 9.00 uur aangeleverd worden.
 

Opmerkingen
De redactie van Zeewolde Actueel werkt voortdurend aan het verbeteren van de leesbaarheid van de krant. We horen graag van u als u op- of aanmerkingen heeft.

Auteursrecht op brieven en ingezonden stukken
Lezers die brieven of ingezonden stukken sturen ter publicatie, behouden hun auteursrecht. Echter, door inzending wordt onbeperkt toestemming verleend het materiaal te publiceren in alle uitgaven van Zeewolde Actueel (in print of elektronisch) en het op te slaan in databanken en/of andere bestanden. De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopij te bewerken, in te korten of in het uiterste geval niet te plaatsen.

Auteursrecht voorbehoud
Op de inhoud en vormgeving van Zeewolde Actueel (hieronder begrepen de papieren krant, de internetsite en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager) rust auteursrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Zeewolde Actueel c.q. rechthebbende.

Voor hergebruik kunt u contact opnemen met redactie@zeewolde-actueel.nl. In principe is het niet toegestaan materiaal uit Zeewolde Actueel te hergebruiken. Slechts in incidentele gevallen wordt hierop een uitzondering gemaakt.
Vermeld bij uw verzoek de titel van het werk, indien van toepassing, en mogelijk: de naam van de auteur en de publicatiedatum. Vermeld ook waarin en waarom u het werk wilt opnemen, en de oplage of - als de publicatie elektronisch is - het (gemiddeld) aantal bezoekers.