Schoppen Troef

Fietsbrug

Tuesday 11 July 2017

Jan Mulder rijdt dagelijks op en neer naar Ermelo. Hij is er docent op Groevenbeek. Van het pontje kreeg hij op een gegeven moment ook het heen en weer. Een jaar of zes geleden gooide hij daarom een heel ander, verrassend balletje op. Een fietsbrug, zou dat niet wat zijn? Het leek hem in ieder geval wel wat. Het plaatselijke CDA nam het idee over. Bij een debatavond van D66 met andere partijen erbij werd het idee voor het eerst in het openbaar besproken. Er waren wel meer partijen die hardop droomden. BurgerBelang dacht dat een tunnel handiger zou zijn en D66 had het zelfs over een kabelbaan. De andere partijen in de raad hielden zich destijds (wijselijk?) stil. Van de tunnel en de kabelbaan werd nadien nooit meer iets vernomen. De fietsbrug echter kwam plotseling weer terug in het collegeprogramma van 2014. Het CDA had een haalbaarheidsonderzoek erin weten te krijgen. Ergens in het midden van het programma wordt er met twee zinnen aandacht aan besteed: ,,De bereikbaarheid van gemeenten op de Veluwe is voor inwoners (scholieren) en de recreatiesector van belang. De mogelijkheden om een extra vaste oeververbinding te (doen) realiseren worden serieus onderzocht.” De toekomst van het winkelcentrum, de verdubbeling van de Gooiseweg en het op orde houden van de financiën hadden natuurlijk meer prioriteit, maar toch…

Dat haalbaarheidsonderzoek is er nu geweest. Drie jaar later, het jaar voor de volgende verkiezingen. Wat blijkt? De fietsbrug is haalbaar! Er is echter wel sprake van een hoog mits- en alsgehalte. Iedereen moet in een goede bui zijn en de neuzen moeten allemaal dezelfde kant op staan. Er moeten sowieso genoeg ‘dragers’ van het project zijn. Ook moet er voldoende geld op tafel komen. Alle subsidiebronnen dienen te worden aangeboord. Als iedereen meedenkt en alles meezit, zijn er mogelijkheden. Het lijkt een beetje op de nummer twee uit de eredivisie die met zes punten achterstand en louter uitwedstrijden voor de boeg toch nog landskampioen wil worden. Dan heb je het, zoals dat zo mooi heet, niet meer in eigen hand. Het CDA heeft het ook niet in eigen hand. Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft al laten weten dat het weliswaar een mooi plan is, maar dat het veel te duur is en dat men het geld wel beter kan besteden. De eerste uitwedstrijd is daarmee al verloren. Er komt echter nog een debat in de Provinciale Staten en dat zal er ongetwijfeld ook nog komen in de Zeewolder raadscommissies en in de gemeenteraad zelf. En in Ermelo vinden ze vast ook wel iets. Er lijkt nog geen meerderheid voor het plan te zijn, maar je wéét nooit! We wensen het CDA de komende tijd veel succes genoeg medestanders te vinden. Anders wordt het een oeverloze discussie en moet Jan Mulder pontkaartjes blijven kopen.

 

 

 

Fietsbrug    Fietsbrug    Fietsbrug