Schoppen Troef

Fake news

Tuesday 19 February 2019

Afgelopen zaterdag waren er gele hesjes bij de NOS-studio in Hilversum. De publieke omroep zou niet objectief genoeg zijn. Bepaalde berichtgeving werd volgens de demonstranten achterwege gelaten, andere juist aangedikt. Er werd zelfs over ‘fake news’ gesproken. Met fake news weet je niet meer wat je moet geloven en wie je moet vertrouwen. In Rusland wordt het middel volop ingezet in verkiezingstijd. Als je de Amerikanen tenminste mag geloven. Die kunnen er zelf trouwens ook wat van. Vraag dat maar aan de Russen. Fake news is helemaal niet nieuw, het is van alle tijden en van alle plaatsen. Letterlijk hele volksstammen en halve geslachten zijn er zelfs mee opgegroeid. Wie weet u/jij en ik wel. Kijk de geschiedenisboekjes er maar op na. Het hangt er maar net van af naar welke school je ouders je hadden gestuurd. Heb je op een protestantse school gezeten, dan is de kans heel groot dat je nog nooit van de Martelaren van Gorkum hebt gehoord. Deze schandvlek heeft de protestantse geschiedenisboekjes nimmer gehaald. Natuurlijk stond daarin wel vermeld welke 1 aprilgrap de Watergeuzen met de Hertog van Alva uithaalden, niet wat zij op de terugweg naar huis allemaal uitvraten. Via ‘God, Nederland en Oranje’ werden Willem van Oranje verder allerlei vrome laatste woorden toegedicht. Maurits, de zoon van de ‘Vader des Vaderlands’, bleef volgens de protestantse geschiedenisboekjes zijn hele leven ongehuwd. In werkelijkheid hield hij er een heel leger aan minnaressen op na en verwekte hij een veelvoud ervan aan ‘bastaard’-kinderen. Dat paste niet zo goed in het beeld van de brave en deugdzame prins, dat hoefden de kindertjes op school allemaal niet te weten! Dat de aflaathandel in de katholieke geschiedenisboekjes werd vergoelijkt, kun je de schrijvers nog niet eens kwalijk nemen. Dat ze Jan de Bakker die om zijn geloof werd verbrand onvermeld lieten, is al wat bedenkelijker. Heiligen die met ‘Sint’ werden aangeduid, beleefden in katholieke schoolboekjes allerlei wonderbaarlijke avonturen. Ze hadden in ieder geval het goede voorbeeld gegeven en konden nog altijd om raad en advies worden aangeroepen. Gezamenlijk hadden we met z’n allen onze zeehelden nog, die volgens de huidige maatstaven waarschijnlijk zeerovers zouden worden genoemd. En al was hun situatie dan nog zo radeloos, redeloos en reddeloos als in 1672, uiteindelijk kwam het allemaal goed. En anders verzon de meester op school er wel wat bij. Wat kon die meester trouwens prachtig vertellen! Meesters op school zijn een zeldzaamheid geworden en die geweldige verhalen van vroeger worden nauwelijks meer verteld. Als dat toch nog gebeurt, wordt eraan toegevoegd dat je het met een korreltje zout moet nemen. Geschiedenisboekjes van vandaag de dag vertellen meer hoe het alledaagse leven er vroeger uitzag. De verhalen zijn net zo saai geworden als dat leven van onze voorvaderen zelf. Na de bijbehorende toets zijn de kinderen het allemaal ook weer vergeten. Maar je kunt niet meer zeggen dat het fake news is. Daarvoor moet je de krant lezen of volgens de gele hesjes naar het NOS-journaal kijken.

Fake news    Fake news    Fake news