Schoppen Troef

Zevenster

Tuesday 23 October 2018

Het gebouw van basisschool De Zevenster stond natuurlijk al een hele tijd leeg. Al meer dan een jaar werd er geen les meer in gegeven. Dat was vroeger wel anders! Eens was ‘Zuid’ een bloeiende wijk qua leerlingenaantal en de school had daar volop van meegeprofiteerd. De laatste jaren kromp de buurt echter en de school kromp mee. Vorige zomer werden de deuren definitief gesloten. Nog één keer kwamen alle (oud-)leerlingen en (oud-)leerkrachten bij elkaar en daarna was het fini. Ondertussen werd er druk gespeculeerd wat er met het gebouw op de markante plek aan de Vlierbes zou gebeuren. Iedereen had er wel een mening over of ideeën voor. In de verkiezingstijd werd er zelfs heel begerig naar gekeken. Maanden verstreken. Er gebeurde niks! Tot vorige week. We wisten allemaal van het vonnis. Niemand durfde het eigenlijk hardop te zeggen, maar iedereen wist het: het gebouw zou met de grond gelijk worden gemaakt. Nu werd dat doodvonnis eindelijk voltrokken. De bulldozer en de sloophamer kwamen hun werk doen. Rigoureus en meedogenloos. De muur van het ene lokaal hield het net nog even wat langer vol dan die van het andere, maar uiteindelijk moesten ze er allemaal aan geloven. Het was gewoon heftig om te zien! Hier werd een stukje historie van Zeewolde zonder pardon weggevaagd! Je zou er haast een traan bij wegpinken. Hoe confronterend was dit voor iedereen die hier ooit les kreeg of les gaf! Hier werd vroeger gezwoegd en gezweet in de schoolbankjes, maar op z’n tijd ook gezongen en gedanst. En natuurlijk werd er carnaval gevierd, je bent een katholieke school of je bent dat niet. En wat zullen er een afscheidsmusicals zijn gegeven! Nu nam het gebouw zelf afscheid. Je kon er op wachten, maar eigenlijk zat hier niemand op te wachten. Ook de passanten die dagelijks langs de kleurrijke school met die alleraardigste dierenweide fietsten, keken vorige week het liefst even een andere kant op. Want het gebeurde allemaal ook nog eens tergend langzaam! Kan dat niet wat vlugger, zou je denken. Vast wel! Daarom zouden we tegen de slopers die waarschijnlijk hun alledaagse werk doen, willen zeggen wat Johan van Oldebarnevelt volgens de overlevering in 1619 tegen de man zei die z’n hoofd eraf moest hakken: ,,Maak het kort, beul!”

 

 

 Zevenster     Zevenster     Zevenster