Van die kant bekeken

Aflevering 58: ,,Winkeliers mogen zelf uitmaken of zij op zondag hun winkel open willen.”

Aflevering 58: ,,Winkeliers mogen zelf uitmaken of zij op zondag hun winkel open willen.” Aflevering 58: ,,Winkeliers mogen zelf uitmaken of zij op zondag hun winkel open willen.”

Ron Zwart (voorzitter eenmansfractie D66):

,,Elke zondagochtend wordt mijn rust verstoord door klokgelui. Ik slaap graag uit voor ik aan mijn werk begin, maar op zondag lukt dat niet. De zondagsrust wordt doorbroken door kakofonisch gebeier van kerken die hun gemeente oproepen voor de ochtenddienst. Hier is de tijd stil blijven staan. Fabrieken hebben de sirene vaarwel gezegd en de nachtwaker roept niet meer ‘het is twaalf uur’ op zijn ronde. Alleen de kerkklok klinkt nog. Sinds de meerderheid van de mensen een horloge draagt en een wekker naast zijn bed heeft, is dit niet meer nodig. Het gebeier kan ook stoppen. De pastoor of dominee kan zijn kudde ook een sms sturen, ten teken dat de

dienst begint. Het zachtzoevend openen van winkeldeuren verstoort de zondagsrust niet, net zomin als het de sabbath verstoort of de woensdagmiddag. We zouden er geen woord aan vuil maken als de discussie zou gaan over de dinsdagochtendsluiting of de vrijdagsluiting. In een land waar de scheiding tussen kerk en staat in de grondwet geregeld is, is er geen principieel onderscheid tussen de zondag en de vrijdag, de zaterdag of de maandag. Het is dan ook niet aan de staat, noch aan de kerk, om te bepalen welke dag er gerust wordt en welke dag gewerkt. Ploegendiensten draaien volcontinu. De boorplatforms zijn altijd bemenst en de boer melkt elke dag zijn vee. Op zondag drink ik graag een glas op een terras of eet in een restaurant, dat op

maandag gesloten is. Voor vrijwel alle bedrijfstakken geldt dat zij het zelf mogen bepalen, in goed overleg tussen werkgever en werknemer, die daar soms een extra vergoeding voor krijgt en soms niet. De staat bemoeit zich daar niet mee, mag zich daar ook niet mee bemoeien in een vrije samenleving. Alleen winkels mogen het nog steeds niet zelf bepalen. Het is tijd dit laatste relikwie van bemoeizucht bij het vuil te zetten.”

Koos Hopster (raadslid CDA):

,,Alle winkels in Zeewolde elke zondag open! Een goede ontwikkeling? De Eerste Kamer is inmiddels akkoord: gemeenten mogen zelf beslissen over de zondagsopenstelling van winkels. In de gemeenteraad van Zeewolde is dit voor liberalen (waaronder ik de VVD, D66 en Zeewolde Liberaal reken) een reden om een luid gejuich te laten horen. Tijdens de commissievergadering noteerde ik de volgende opmerkingen: ‘De vlag kan uit, laten we het Wilhelmus zingen’, ‘Eindelijk gaat de consument het bepalen, einde betutteling’ en ‘Laten we per direct de supermarkten maar de hele zondag opengooien’. De meerderheid van de Zeewolder bevolking zal daar vóór zijn, maar als zoon van een zelfstandig winkelier, als formulemanager van diverse winkelketens en als begeleider van de OVSA (winkeliersvereniging Almere met 310 leden) ken ik de consequenties van openstelling op elke zondag! In 2007 hield de winkeliersvereniging een enquête onder deze 310 winkeliers van Almere Stadshart over de wekelijkse zondagsopenstelling. De uitkomst: 86 procent van alle winkeliers was tegen. Onder druk van de grootwinkelbedrijven (Hema, V&D, MediaMarkt, AH en C&A ) werd openstelling toen doorgedrukt bij het gemeentebestuur van Almere. De consequentie was dat tal van de tegenstemmers (zelfstandige winkeliers) inmiddels het loodje hebben gelegd. De openstelling brengt immers niet méér omzet, maar wel méér kosten. Aan het personeel moet het dubbele aan loonkosten betaald worden en de ondernemer verliest zijn/haar sociale leven en zijn/haar gezinsleven! In Nederland wordt geklaagd over eentonige winkelstraten. De ‘lokale kleur’ van de zelfstandige verdwijnt en overal houden we Blokker, Kruidvat, etc. over (grootwinkelbedrijven waarvan de meeste managers zondags fijn thuis zijn). Als je het ‘van die kant’ bekijkt, is het onverstandig om de liberale opvatting in Zeewolde een kans te geven! We houden op deze manier nog minder winkels over. Mogelijk moeten we, als inwoners van Zeewolde, eerst maar eens drukke winkelstraten op zaterdag waarmaken…”

Aflevering 58: ,,Winkeliers mogen zelf uitmaken of zij op zondag hun winkel open willen.”    Aflevering 58: ,,Winkeliers mogen zelf uitmaken of zij op zondag hun winkel open willen.”    Aflevering 58: ,,Winkeliers mogen zelf uitmaken of zij op zondag hun winkel open willen.”