Ziekenhuis St. Jansdal
Ziekenhuis St. Jansdal Foto: Eigen foto

Informatieavond St Jansdal ‘Verder na een beroerte’

Zorg en Welzijn

HARDERWIJK - Een beroerte kan iemand zomaar overkomen. We kunnen ons er niet op voorbereiden. Om patiënten en hun naasten hierover extra te informeren, organiseert de CVA Keten Noordwest-Veluwe & Flevoland de informatieavond ‘Verder na een beroerte’ in het ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk. 

De informatieavond is op dinsdagavond 18 oktober en is bestemd voor mensen die in de afgelopen jaren een beroerte hebben gehad. Ook hun naasten en professionals zijn welkom. De gratis bijeenkomst duurt van 19.00 tot 21.00 uur. Inloop vanaf 18.45 uur. 

Beroerte ofwel CVA

In de medische wereld wordt een beroerte een Cerebro Vasculair Accident (CVA) genoemd. Vrij vertaald is dit een ‘ongeluk in de bloedvaten van de hersenen’. De gevolgen na een hersenbeschadiging kunnen vaak nog lange tijd voelbaar en merkbaar zijn in het dagelijks leven. Voor mensen die dit herkennen kan het zinvol zijn om de informatie avond Verder na een beroerte te bezoeken.

Informatieavond

Tijdens de informatieavond geven diverse zorgverleners informatie en gaan zij in op vragen. Er zijn twee workshoprondes, vergelijkbaar met de informatieavond in 2021. Er wordt gesproken over onder andere de niet-zichtbare gevolgen van een beroerte, veranderd gedrag, verslikproblemen, beweging en energie, ondersteuning van de mantelzorger en medische informatie na een CVA. Tussen de twee workshoprondes is er een informatiemarkt met kraampjes over de ondersteuningsmogelijkheden binnen de CVA ketenzorg. Tevens is er gelegenheid om te spreken met professionals en lotgenoten onder het genot van een kop koffie.

Aanmelden

Aanmelden voor de informatieavond ‘Verder na een beroerte’ kan via deze link

Meer informatie: www.stjansdal.nl/cva  

!