Herplantvakken

Tuesday 13 February 2018

Herplantvakken

Zo’n 40% van alle her te planten vakken worden voorzien van een stevig raster om zo vraatschade van ree en damhert te verminderen. Het betreft hier percelen waar hoogwaardig loofhout, zoals Eik, Kastanje, kers en beuk, wordt aangeplant. De verwachting is dat de rasters 3 tot 5 jaar blijven staan zodat het plantsoen kan uitgroeien boven de vraatgrens.

 

 

Herplantvakken    Herplantvakken    Herplantvakken