Afbeelding
Foto: Zeewolde Actueel

Gemeente komt met kleine financiële tegemoetkoming voor inwoners

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZEEWOLDE – Om de lastendruk voor de inwoners enigszins te verlichten, stelt het college van B en W voor 2023 een kleine financiële tegemoetkoming in het vooruitzicht. Als de gemeenteraad op donderdag 22 december a.s. akkoord gaat, krijgen alle huishoudens volgend jaar een eenmalige korting van € 100,- op de gemeentelijke belastingen.

Voor de meeste huishoudens is 2023 het derde opeenvolgende jaar, waarin zij door de landelijke ontwikkelingen hard worden getroffen. Daarom is gezocht naar een manier om de stijgende lasten te verzachten”, aldus wethouder Winnie Prins (Financiën) donderdagochtend 17 november tijdens het gemeentelijke ‘persuurtje’. “De korting wordt technisch verwerkt in de afvalstoffenheffing, omdat daarmee het grootste deel van de inwoners wordt bereikt.” De wethouder legde de nadruk erop dat het dus geen korting op de afvalstoffenheffing an sich gaat. Wel zorgt de korting voor een eenmalige kostenpost van ongeveer € 950.000,-. Prins rekent erop dat de gemeenteraad haar ook hierin gaat steunen. “Voor het voorstel is voldoende dekking in de Algemene Reserve”, zo gaf zij aan.

Jaarlijks wordt bekeken of de tarieven van de gemeentelijke belastingen aangepast dienen te worden. Ook hierbij kondigde Prins een meevaller aan. “Voor 2023 is de aanpassing niet nodig, omdat, met name door de ontwikkelingen op de woningmarkt, de opbrengsten uit de gemeentelijke belastingen fors stijgen. Dat geeft, vooral bij de onroerende zaakbelastingen ruimte om de tarieven tijdelijk te verlagen en daarmee de lokale lastendruk voor inwoners en bedrijven nagenoeg gelijk te houden of zelfs te verminderen. Dat past ook bij het streven om de lasten voor inwoners en bedrijven zo laag mogelijk te houden, passend bij het gewenste voorzieningenniveau.” De portefeuillehouder Financiën maakte hierbij wel de kanttekening dat alleen huizenbezitters en bedrijven hiervan kunnen profiteren, huurders betalen immers geen ozb. “Daarom is er ook voor gekozen álle huishoudens de korting van € 100,- te geven. Het zijn kleine tegemoetkomingen en de energierekeningen zijn momenteel fors, maar we willen op deze manier toch proberen te pijn voor de inwoners íets te verzachten.”