Tom Zonneveld en Tamara Baas ondertekenen het coalitieakkoord
Tom Zonneveld en Tamara Baas ondertekenen het coalitieakkoord Foto: Zeewolde Actueel

Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie maken nieuw coalitieakkoord bekend

· leestijd 2 minuten Algemeen

ZEEWOLDE – Leefbaar Zeewolde en de ChristenUnie hebben donderdagmiddag 23 juni in De Verbeelding hun coalitieakkoord 2022-2026 gepresenteerd. Het stuk heeft als ondertitel ‘Een volwassen toekomst voor een jong dorp’ meegekregen. 

Gelijkwaardigheid

Helmut Hermans en Pieter Jan Hilbers onderhandelden de afgelopen maanden namens Leefbaar Zeewolde over het akkoord, Erik van de Beld en Tamara Baas deden dat namens de ChristenUnie. Het geheel stond onder leiding van formateur Ton Roerig, die in de periode na de verkiezingen eerst was aangesteld als informateur. Afgesproken is dat beide partijen de komende jaren twee wethouders krijgen toegewezen: Winnie Prins en Helmut Hermans voor Leefbaar Zeewolde en Erik van de Beld en Ernst Bron voor de ChristenUnie. Roerig noemde deze gelijkwaardigheid ‘best bijzonder’. “Leefbaar Zeewolde heeft met tien zetels reeds de absolute meerderheid. Er had geen andere partij bij gezocht hoeven te worden. Dat is toch gebeurd. Door de ChristenUnie ook twee wethouders te laten leveren, laat Leefbaar Zeewolde zien hoe belangrijk zij de samenwerking vindt.”

Speerpunten

Het nieuwe coalitieprogramma telt drie speerpunten: wonen, duurzaamheid en participatie. De komende vier jaar staan er zo’n duizend nieuw te bouwen woningen op het programma. “We gaan uit van één derde duur, één derde middelduur en één derde goedkoop, maar daar kunnen we flexibel in zijn”, lichtte onderhandelaar Tamara Baas toe bij de presentatie. “Dat betekent dat er gebouwd gaat worden naar behoefte.” “En het is zeker niet zo dat we als dorp op slot gaan, zoals vaak wordt gedacht”, vulde medeonderhandelaar Pieter Jan Hilbers aan. “We zijn geen klein Gallisch dorpje waar een hek om komt te staan, we hebben wel degelijk ambities.” Wel liet Hilbers helder weten dat er níet in het G-gebied zal worden gebouwd. “Wij willen dat het de bestemming ontmoetingsbos krijgt, waarbij de wensen en ideeën van de inwoners zeer serieus zullen worden genomen.” Ten aanzien van de nieuw aan te wijzen woningbouwlocaties geeft de coalitie de voorkeur aan het gebied ten noorden van de Polderwijk (de zogenoemde locaties A en A+). De twee coalitiepartijen koesteren het groene karakter van Oosterwold, waardoor de geleidelijke overgang richting het ‘stadse’ Almere mogelijk blijft.

Wijkwethouders

Wetende dat er ‘eens’ een gasloze toekomst zal zijn, sorteren Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie hier alvast op voor. Het Energieloket blijft daarom een belangrijke rol bij spelen. Duurzaamheidsleningen kunnen er garant voor staan dat inwoners direct in beweging komen. Via buurtgerichte aanpak zijn er verder gezamenlijke initiatieven mogelijk. Inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers worden via burgerparticipatie actief betrokken bij ‘grote vraagstukken’ die op Zeewolde afkomen. Iedereen moet zich daarbij vrij voelen om wel of niet mee te doen. Elk van de vier wethouders krijgt een eigen wijk toegewezen en wordt zodoende het eerste aanspreekpunt aldaar. Het is nog niet zo dat Zeewolde ‘vergrijst’, maar het aantal 75plussers stijgt in rap tempo. Om de eenzaamheid onder de oudere senioren tegen te gaan, regelt de gemeente twee keer per jaar een bezoekje. Pijnlijke constatering is dat er momenteel geen enkele agrariër zitting heeft in de gemeenteraad. De coalitie wil de banden met het buitengebied echter aantrekken en bijvoorbeeld kijken of het mogelijk is om een streekproductenmarkt te organiseren.

Datacenter

Uiteraard komt het datacenter ter sprake in het coalitieakkoord. In december 2021 werd het bestemmingsplan Trekkersveld IV ‘op democratische wijze’ goedgekeurd. Intussen zijn er verkiezingen geweest en ziet de gemeenteraad er heel anders uit. Het nieuwe college van B en W gaat binnenkort in gesprek met minister Hugo de Jonge en zal nauwlettend in de gaten houden wat de volgende stap wordt van initiatiefnemer Meta/Facebook.

Verdeling portefeuilles

Op de een na laatste pagina van het coalitieakkoord staat de nieuwe portefeuilleverdeling. Winnie Prins (Leefbaar Zeewolde) wordt verantwoordelijk voor onder meer financiën, grondbedrijf, recreatie/toerisme, sport en kunst. Helmut Hermans (Leefbaar Zeewolde) krijgt ruimtelijke ordening, economie, wonen, volkshuisvesting en gebiedsontwikkeling (waaronder het datacenter) onder zijn hoede. Ernst Bron (ChristenUnie) gaat zich bezighouden met energie, afval, verkeer en vervoer, agrarische zaken en Lelystad Airport. Erik van de Beld (ChristenUnie) ten slotte wordt de nieuwe man voor Wmo, jeugd, onderwijshuisvesting, kinderopvang, volksgezondheid en welzijn.

Het coalitieakkoord werd donderdagmiddag ondertekend door Tom Zonneveld (Leefbaar Zeewolde) en Tamara Baas (ChristenUnie).

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding