Afbeelding
Foto: Provincie Flevoland

Afspraken met Rijk over bouw van bijna 40.000 woningen in Flevoland

Provincie

FLEVOLAND - Tot en met 2030 worden in Flevoland 39.743 woningen gebouwd. Dat staat in de Woondeal Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de Woondeal ZUND-gemeenten. Beide zijn op 15 maart ondertekend door minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge en gedeputeerde Flevoland, Jan de Reus.

In de MRA hebben de gemeenten Almere, Lelystad en waterschap Zuiderzeeland meegetekend voor 31.400 woningen. In de ZUND-woondeal: Zeewolde, Urk, Noordoostpolder, Dronten en waterschap Zuiderzeeland voor 8.343 woningen. Hiermee groeit het aantal woningen in Flevoland met 20%.

Van de nieuwe woningen bouwt Flevoland twee derde in het betaalbare segment. Ook onderschrijven alle partijen toe te groeien naar minimaal 30% sociale woningbouw. Gedeputeerde Jan de Reus: “De woningnood in Nederland is hoog. Aan de oplossing hiervoor wil Flevoland voortvarend bijdragen. Maar er moet in Flevoland meer gebeuren dan stenen stapelen. Daarom zijn wij blij met de relatie in de getekende Woondeals tussen woningbouw en uitgangspunten voor een vitale Flevolandse samenleving. Denk hierbij aan (sociale) voorzieningen, bereikbaarheid, werk, ruimte voor natuur en woonkwaliteit. Vooral zijn wij blij met de getekende Aanvullende afspraak tussen Rijk en Flevoland. Zo kan de regio via onder meer de Strategische Agenda Flevoland (bij)sturen voor de (lange termijn) ruimtelijke ontwikkeling van Flevoland. Wij bouwen aan een vitale samenleving.”

Minister Hugo de Jonge: “Met het tekenen van de drie regionale woondeals in Noord-Holland en Flevoland, goed voor de bouw van 170.000 woningen tot en met 2030, zetten we een belangrijke stap om het woningtekort terug te dringen. Een grote ambitie die dankzij de betrokkenheid van gemeenten, corporaties en marktpartijen haalbaar is. Met deze woningen zorgen we voor meer betaalbare en goede woningen in dorpen en steden in Noord-Holland en Flevoland.”