Groep 8 in de startblokken.
Groep 8 in de startblokken. Foto: Zeewolde Actueel

Schokland: spannende ‘beleefroute’ voor bovenbouw De Toermalijn

· leestijd 1 minuut Cultuur

ZEEWOLDE / SCHOKLAND — Al een aantal jaren verzorgt Museum Schokland in samenwerking met de Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder een keur aan educatieprojecten voor het primair en voortgezet onderwijs. Tot nog toe beperkte de doelgroep zich tot scholen in de gemeente Noordoostpolder, maar door inspanning van Verbeelding&Co is daar verandering in gekomen. Zeewolde mag meegenieten, en De Toermalijn werd de eerste school ‘van buiten’. 

Zo bezien werd op donderdag 22 september geschiedenis geschreven. Het eerste cohort van de gesplitste groepen 7 en 8 van basisschool De Toermalijn kwam per bus naar Schokland, waar een vriendelijk comité van ontvangst hen hartelijk welkom heette, en voorbereidde op een wandeltocht in de tijd. ‘Beleefroute’ is een perfecte term daarvoor, want ‘even langs een paar interessante objecten lopen’ is er niet bij. Vrijwillige acteurs spelen verschillende types, doen aanstekelijk hun verhaal en brengen pioniers tot leven die vaak onder barre omstandigheden de Noordoostpolder van zilte rietvlakte wisten om te toveren tot vruchtbaar bouwland. De 95-jarige ‘Sietske’ heeft het allemaal zelf meegemaakt. Groep 8 was meteen in de ban van haar verhaal, en dat was een boeiend begin van een dag met een gouden randje.


‘Sietske’ vertelt. - Zeewolde Actueel

Sietske vertelde van haar man Rokus, een eenvoudig landarbeider die leefde met de vurige wens zelf eens een boerenbedrijf te mogen bezitten. De Rijksdienst ging over de uitgifte van bouwland, en de ballotage was bijzonder streng. Verschil in rang en stand was daarbij een factor van belang. Groep 8 was onder de indruk, ging aansluitend aan de wandel, kreeg van de gids te horen dat de oorlogsjaren ’40-’45 het startpunt van de wandeling gingen vormen, en kwam zowaar een zojuist per parachute gelande piloot tegen die in half Engels half Nederlands z’n verhaal deed over een mislukte voedseldropping. 


De Engelse piloot moest springen... - Zeewolde Actueel

Even verderop was Sietske in jongere gedaante op zoek naar Rokus, en ja, ook Rokus zelf kwam in beeld. Meer pioniers, van rijke herenboer tot arme boerenknecht, maakten het verhaal van de polder compleet, en ook het in die dagen typische ‘vrouwenwerk’ werd niet vergeten.


Groep 8 komt Rokus tegen. - Zeewolde Actueel

Kers op de taart was een aansluitend bezoek aan Museum Schokland, ook al zo perfect ingericht en berekend op bezoek van schoolklassen. Werelderfgoed Schokland heeft een lange geschiedenis, van ijstijd tot heden, in het museum prachtig in beeld gebracht, en voor kinderen actief te beleven via een speurtocht. Gewapend met vragenformulier en pen toog groep 8 aan het werk, en was wel even bezig… De aangename nazomerzon droeg zeker bij aan het welslagen van dit educatieve uitstapje, maar wat de kinderen ervan meekregen en de manier waarop ze hun respect daarvoor lieten blijken, vooral dat was indrukwekkend. 

!