Afbeelding
Unsplash

Zeewolde aardgasvrij roept nog veel vragen op

· leestijd 1 minuut Gemeente

ZEEWOLDE – Uiterlijk in 2050 moeten alle woningen in Nederland aardgasvrij zijn. Voor eind 2021 moeten alle gemeenten in opdracht van de Rijksoverheid het plan Transitievisie Warmte opstellen, waarin zij aangeven hoe en wanneer wijken van het aardgas af zouden kunnen. Om de inwoners mee te nemen in deze transitie nodigde gemeente Zeewolde hen uit hun mening te geven middels een enquête en dinsdagavond tijdens een online bewonersavond. Daaruit kwam naar voren dat er nog veel vragen en zorgen zijn over het aardgasvrij wonen.

Aan de online bijeenkomst namen 65 bewoners deel. Wethouder duurzaamheid, Ewout Suithoff, opende de avond. “De Transitievisie Warmte is een van de afspraken uit het Klimmaatakkoord. Het wordt een document op hoofdlijnen, daarna gaan we met de uitvoeringsplannen aan de slag. Maar we willen dit plan niet opstellen zonder daar met onze inwoners over in gesprek te zijn geweest.”

Aan het woord kwamen George Wurpel van Onderzoeksbureau MSG, Carolien van Rijen van Woonpalet, Vera Dam van Natuur- en Milieufederatie Flevoland, Jan Zwaan van Huurdersbelangen Zeewolde, Peter Slot van Ennatuurlijk (die onder meer het warmtenet in de Polderwijk heeft aangelegd) en Machteld Beekhuis van onderzoeks- en adviesbureau Citisens. Jan Nieuwenhuis van Gemeente Zeewolde sloot het eerste deel van de avond af. Daarna konden belangstellenden online nog een uurtje in kleine groepjes met elkaar in gesprek.
De meeste vragen en zorgen hadden betrekking op de kosten en de uitvoering van het aardgasvrij wonen. Volgens een aantal deelnemers maakte vooral de tegenstrijdige informatie die men kreeg het ingewikkeld om de juiste verduurzamingsmaatregelen te kunnen nemen.

Drie hoofdroutes naar aardgasvrij
Op basis van diverse criteria wordt door de gemeente het plan voor Transitievisie Warmte voor Zeewolde opgesteld. De resultaten van het onderzoek door MSG worden hierin meegenomen. De drie hoofdroutes die het onderzoeksbureau aangaf naar aardgasvrij (afhankelijk van de infrastructuur) zijn: duurzame warmte (via het warmtenet - bijv. op basis van restwarmte van het mogelijke Datacenter), duurzame elektriciteit (bijv. via (hybride-)warmtepomp) en duurzame ‘groene’ gassen (bijv. waterstof). Belangrijk aspect is dat de transitie betaalbaar moet zijn voor alle partijen. “Wat zijn de beste oplossingen voor bepaalde wijken en daarop met elkaar participeren”, gaf directeur Woonpalet mee. Huurdersbelangen liet weten te hopen dat de transitie geen verhoging van de huur met zich mee brengt (woonlasten neutraal) Zwaan: “Anders zou het voor de meeste huurders niet mogelijk zijn om in deze transitie mee te gaan’.

Uit het onderzoek door Citisens blijkt dat Zeewoldenaren het belangrijk vinden dat de gemeente onderzoek doet naar aardgasvrij wonen, maar dat de gemeente een grote rol moet spelen bij de uitvoering daarvan. Van de 715 respondenten gaf driekwart aan al duurzame maatregelen te hebben genomen tegen 8% die aangeeft dat niet te hebben gedaan. Maar liefst 64% gaf aan toch weer een nieuwe CV te laten installeren als de oude het begeeft. Besparing op kosten/energie is voor 78% de belangrijkste reden om de woning te verduurzamen. 46% doet dat voor het milieu.

Uit de enquête kwam ook naar voren dat het bestaande warmtenet in de Polderwijk goed werd gewaardeerd.  Uit reacties tijdens de online bewonersavond bleken de meningen daarover verdeeld; met name over de kosten die hoger zouden zijn dan op gas koken en stoken. Volgens Peter Slot van Ennatuurlijk is het warmtenet Polderwijk de goedkoopste in Nederland.