Afbeelding
Unsplash

Bewonersavond over: Zeewolde Aardgasvrij

· leestijd 1 minuut Gemeente

ZEEWOLDE - Inwoners van Zeewolde kunnen op 7 september a.s. meedoen met een bewonersavond over Zeewolde Aardgasvrij. De bewonersavond is digitaal. Aanmelden kan via https://zeewolde.nl/bijeenkomst

Nederland aardgasvrij in 2050
Uiterlijk in 2050 moeten alle woningen in Nederland aardgasvrij zijn. De gemeenten moeten daarvoor een plan maken. Dat plan heet Transitievisie Warmte. Gemeenten geven in dit plan aan hoe en wanneer wijken van het aardgas af zouden kunnen. De eerste versie van dit plan moet eind 2021 gereed zijn. De Rijksoverheid heeft de gemeenten opgedragen om het plan te maken.

Onderzoek Zeewolde Aardgasvrij
In de maand mei is door bureau Citisens een enquête gehouden onder de inwoners van Zeewolde over Zeewolde Aardgasvrij. Citisens is expert in het digitaal betrekken van bewoners bij dit soort vraagstukken. In vervolg daarop wordt een inwonersavond georganiseerd. De avond is gepland op dinsdag 7 september.

Het programma ziet er als volgt uit:

19:30 - 20:30 deel 1: Gezamenlijk webinar

Hoever zijn we nu met de overgang naar een aardgasvrije gemeente? Wat is op basis van onderzoek de beste keuze voor Zeewolde. We praten u hierover bij tijdens dit webinar. We laten de resultaten zien van het online onderzoek waar veel inwoners in mei van dit jaar aan hebben meegedaan. We gaan met diverse tafelgasten in gesprek.

20:30 - 21:30 deel 2: Verdiepende gesprekken in kleine groepen

Tijdens deze verdiepende gesprekken kunnen inwoners met elkaar praten over de plannen rond de overgang naar aardgasvrij wonen. In groepen van ca. 10 personen gaan inwoners in gesprek. Het gesprek wordt begeleid door een voorzitter van de gemeente waarna er een aan alle deelnemers terugkoppeling zal plaatsvinden.

Deelname
Aanmelden voor deelname kan via een digitaal aanmeldformulier. Deelnemers kunnen kiezen of ze alleen aan deel 1 (webinar) van de avond meedoen of aan deel 1 en 2 (webinar + verdiepend gesprek). Het is belangrijk dat deelnemers vanaf een computer met een webcam en microfoon meedoen aan deze bewonersavond. De begeleider is vanaf 19:00 uur beschikbaar om te helpen met eventuele inlogproblemen.