Afbeelding
Karsten

Rode verlichting op windmolens blijft voorlopig

· leestijd 1 minuut Gemeente

ZEEWOLDE – De knipperende rode windmolenlampen van het nog in aanbouw zijnde Windpark Zeewolde is de overbuur, gemeente Bunschoten- Spakenburg, een doorn in het oog. Desondanks zullen de rode lampen, die na zonsondergang branden, voorlopig niet worden uitgeschakeld. Dat blijkt uit een reactie van het Zeewolder college van Burgemeester en Wethouders op vragen die het gemeentebestuur van Bunschoten-Spakenburg eind vorig jaar stelde over de objectverlichting.

Voor Windpark Zeewolde worden 91 nieuwe windturbines in Flevoland geplaatst in vier verschillende formaten. De tiphoogte varieert tussen de 150 en 220 meter. Volgens regelgeving is verlichting uit veiligheidsoverweging verplicht voor objecten hoger dan 150 meter. Overdag gaat het om witte verlichting en rood in het donker. Gemeente Bunschoten – Spakenburg stemde begin november 2021 unaniem in met een motie om te onderzoeken hoe de lichthinder van de Zeewolder windmolens kan worden verminderd.

Gemeente Zeewolde laat in een aanvullende schriftelijke reactie weten dat het gaat om een nieuwe situatie met hogere objecten waarbij aanvankelijk de maximaal vereiste turbineverlichting wordt toegepast. “Het is overigens niet uitgesloten dat na enige tijd tot versobering van de objectverlichting kan worden overgegaan”, aldus het college. Als voorbeeld werd Windpark Prinses Alexia genoemd, liggend in de Zuidlob, waartegen gemeente Bunschoten-Spakenburg destijds ook ageerde. “Daar waren aanvankelijk ook alle 36 turbines uitgelicht. Later, na het doorlopen van een aantal proeven qua verlichting, is voor een versoberde variant gekozen”, schrijft gemeente Zeewolde in haar brief.

Vanuit gemeente Bunschoten- Spakenburg werd gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken om radardetectie, of ook wel transpondersysteem,  toe te passen in het nieuwe windmolenpark. Bij deze techniek kunnen de lampen uitblijven en gaan ze automatisch branden als er bijvoorbeeld een vliegtuig nadert. Hierdoor zullen windturbines dus minder verlicht hoeven te worden. Er wordt momenteel gesproken om tot een regionale ontwikkeling te komen voor stroomlijning van de objectverlichting van de 5 grote windparken in Flevoland die gerealiseerd en/of in aanbouw zijn.