Ontwerp 'De Zevenster'
Ontwerp 'De Zevenster' Bureau Maris

Project ‘De Zevenster’: de stand van zaken

· leestijd 1 minuut Gemeente

ZEEWOLDE – Het terrein waarop jarenlang basisschool ‘De Zevenster’ veel Zeewolder kinderen ontving en klaarstoomde voor de spannende gang naar de middelbare school ligt braak. De school is gesloopt, en voor de herontwikkeling van de nu ontstane ruimte ging de gemeente niet over één nacht ijs. Er werd hoog ingezet op het thema ‘duurzaamheid’, en liet daartoe Bureau Maris, ‘Vormgevers van Stad en Landschap’, naast het stedenbouwkundig plan een zogenoemde IRIS-meting uitvoeren. Wat is dat precies, en waar dient het toe? Stedenbouwkundige en businesspartner Elma van Beek geeft tekst en uitleg.

De vier hoofdletters IRIS suggereren een afkorting van een of ander complex planologisch meetprogramma, maar niets blijkt minder waar. “Nee, hoor”, begint Elma. “Het is meer de verwijzing naar ‘een scherp oog’. Daarbij heeft de belangrijkste grafiek in dit meetsysteem nogal eens een cirkelvorm met een kern: de ‘iris’. Ook leuk: de iris is een bloem, en dat is dan weer een aardige link naar de ‘groene leefomgeving’ die hoort bij duurzaamheid. Een paar verschillende associaties tegelijk, dus.” Het feit dat de gemeente zo nadrukkelijk de duurzaamheid wil koppelen aan dit plan heeft een reden. Zeewolde gaat aan kop in de ranglijst van de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex, en wil plek één op die lijst natuurlijk graag behouden…

Hoe gaat een IRIS-meting in z’n werk? De eindrapportage van de IRIS-scan voor locatie ‘De Zevenster’ begint met een samenvatting, waarin uiteengezet wordt hoe een objectief beeld van de effecten van het voorliggende plan wordt geschetst aan de hand van acht parameters, zeg maar duurzaamheidsthema’s, waaronder ontmoeting, veiligheid en gezondheid, ruimtelijke kwaliteit en zo meer. De maximumscore voor elk van die parameters is 10. “We bieden met de verschillende cijfers een zo getrouw mogelijk beeld van de situatie. Natuurlijk is niet alles zomaar in cijfers uit te drukken. Er zit in veel gevallen ook een subjectieve, gevoelsmatige kant aan.”

Het woningbouwprogramma is deels gebaseerd op een in Zeewolde breed uitgezette enquête. Daarnaast zijn direct omwonenden en belanghebbenden uitgenodigd om mee te denken over de invulling van het gebied, en daar is goed gebruik van gemaakt. Het plan zoals dat nu op tafel ligt, voorziet in de bouw van in totaal 30 woningen in verschillende typen, ingebed in een groene, parkachtige omgeving. Voor wie is dat straks bestemd en geschikt? “De doelgroep is breed”, legt Elma van Beek uit. “Praten we bijvoorbeeld over een penthouse, ook in het plan opgenomen, dan begrijpt iedereen dat zoiets valt in het ‘hogere koopsegment’. Maar in het rapport staat dat ‘de woningen worden verkocht dan wel door een corporatie geëxploiteerd’. Huurwoningen horen er dus ook bij”.

Hoe vordert een en ander? “Nou”, zegt van Beek voorzichtig, “we hebben het natuurlijk wel over plannen. Fijn dat die er nu liggen, en het ziet er best gunstig uit, maar voor de eerste schop daadwerkelijk de grond in kan moet er nog wel wat gebeuren. Grootste en eerste hobbel is de wijziging van het bestemmingsplan.” Het vigerende bestemmingsplan Zeewolde Zuid (2016) staat de voorliggende plannen niet toe, en moet dus herzien worden. Verleent de gemeente medewerking aan het opstellen van het bestemmingsplan, dan kan de realisatie van herontwikkeling van de locatie De Zevenster weer een stap dichterbij komen. En het financiële kader? Van Beek zegt glimlachend: “Die vraag is voor de gemeente. Wij maken de plannen, en het is aan college en raad om ze concreet te maken. Daar hebben we alle vertrouwen in.”

'IRIS'
Doorsneden project 'De Zevenster'