Afbeelding
Foto: Gemeente Zeewolde

Actieplan gestart om jeugdoverlast terug te brengen

· leestijd 1 minuut Gemeente

ZEEWOLDE – Gemeente Zeewolde heeft samen met de politie en het openbaar ministerie een plan van aanpak Jeugd Zeewolde opgesteld. De inzet is om de overlast door de jongeren terug te brengen. “Zodat jongeren niet (dieper) in het criminele circuit belanden, verdere escalatie wordt voorkomen en om de rust onder de jeugd terug te brengen.”

De twee ernstige steekincidenten begin dit jaar in Zeewolde waarbij minderjarigen betrokken waren, zijn mede aanleiding geweest voor het maken van het plan van aanpak Jeugd Zeewolde.

Het actieplan is onderverdeeld in een strafrechtelijke-, persoonsgerichte- en preventieve aanpak.

In Zeewolde zijn momenteel 20 jongeren in beeld bij de gemeente en politie. Tegen twee jongeren (17 en 20 jr) loopt een strafrechtelijk onderzoek vanwege drugshandel.
In de afgelopen maanden hebben meerdere gerichte acties plaatsgevonden met betrekking tot handel in verdovende middelen, meldt Miklós Coumou van politie Zeewolde. “Dat heeft tot aanhoudingen geleid. Daarmee laten wij zien ‘kijk als wij jullie in beeld hebben, zitten we er bovenop’.”

Vier jongeren (16 tot 17 jr) zitten al in de persoonsgerichte aanpak omdat zij strafbare feiten hebben begaan. Met deze manier van aanpak, bestaande uit een intensieve begeleiding waarbij vaak meerdere instanties aan tafel zitten, wordt geprobeerd te voorkomen dat ze (nog) verder afglijden.

Als laatste is er de preventieve aanpak Jeugdgroep waarmee voorkomen moet worden dat jongeren afglijden naar de criminaliteit. Met deze jeugdgroep (14 jongeren in de leeftijd van 12 tot 17 jr) is contact gezocht. Zij, maar ook hun ouders/verzorgers, hebben allemaal een brief ontvangen waarin aangegeven wordt dat de gemeente zich ernstige zorgen maakt. De brief, waar blijkbaar door de jongeren onderling al druk over gesproken wordt, dient als startpunt. “We hopen dat de brief zoden aan de dijk zet”, aldus burgemeester Gorter. Inmiddels heeft de gemeente en politie ook een aantal huisbezoeken afgelegd bij jongeren die deelnemen aan deze jeugdgroep. “Ouders/verzorgers kunnen daarin aangeven waar zij behoefte aan hebben.”

Ouders reageren verschillend op de overlast én aanpak van hun kind. Veel ouders vinden het fijn dat er aandacht voor is, maar er zijn er ook die hun schouders erover ophalen. “Dat is best zorgelijk”, aldus de burgemeester, “want ouders spelen een belangrijke rol bij de opvoeding. Wij als gemeente kunnen alleen faciliteren.”

De hoop is dat ouders de problemen herkennen en erkennen en dat zij open staan voor een gesprek om zo bij te kunnen dragen aan een oplossing. “Ik hoop met de hele groep gezamenlijk in gesprek te kunnen gaan. Maar een persoonlijk gesprek is natuurlijk ook mogelijk. Het is van groot belang deze jongeren een toekomst te gunnen, één zonder strafblad.”

Bij het plan van Aanpak Jeugd Zeewolde wordt nauw samengewerkt met o.a. de jeugdagent, straathoekwerk, jongerenwerk, jeugdzorg, HALT, Veilig Thuis en de leerplichtambtenaar. Ook met de scholen in Harderwijk is regelmatig overleg.