Afbeelding
Foto: Vitolda Klein

Waterschapspartij Water, Wonen en Natuur: “Zwemmen moet overal kunnen”

· leestijd 1 minuut Politiek

FLEVOLAND - Water, Wonen en Natuur, de grootste fractie van het Algemeen Bestuur van Waterschap Zuiderzeeland heeft na de benoeming van lijsttrekker Jo Caris, nu ook het verkiezingsprogramma vastgesteld en zijn speerpunten voor de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 bepaald.

De speerpunten in het verkiezingsprogramma zijn:
Water: elke druppel telt
Wonen: veiligheid en water is om van te genieten
Natuur als oplossing
Betaalbaar en samen met anderen

In de speerpunten komt tot uitdrukking dat schoon water zelfs in Flevoland schaarser wordt en dat het huidige waterbeheer tegen zijn grenzen aan loopt. “Dit terwijl schoon water in de directe leefomgeving van groot belang is en goed samen kan gaan met meer groen en natuur. De natuur kan voor een aantal problemen juist voor een oplossing zorgen zoals bijvoorbeeld bij het voorkomen van hittestress in steden en dorpen en het verstevigen van oevers tegen de effecten van golfslag.”
Water, Wonen en Natuur geeft aan het belangrijk te vinden dat de kosten eerlijk verdeeld worden: de gebruiker betaalt en de vervuiler betaalt. “Er moeten nú maatregelen worden genomen omdat de kosten bij uitstel veel hoger zullen zijn en het waterbeheer ook voor onze kinderen en kleinkinderen betaalbaar moet blijven.”

Zwemmen in open water moet overal kunnen

De manier waarop we omgaan met de omgeving waarin we leven, weerspiegelt zich in de kwaliteit van het water in onze meren, plassen, vaarten, tochten en sloten, stelt de waterschapspartij  ”Dit is zo omdat alles wat we in de lucht of op en in de bodem brengen oplost in water en daar uiteindelijk voor een deel in terecht komt. Als je overal in open water veilig kunt zwemmen weet je dat we goed met onze leefomgeving omgaan.”

Zie de website voor het volledige verkiezingsprogramma en de korte versie: www.waterwonenennatuur.nl

!