Afbeelding
Ryan hafey

Ruim 1 miljoen nodig voor ‘klimmaatbestendige inrichting’

· leestijd 1 minuut Gemeente

ZEEWOLDE – Het klimaat verandert en we krijgen steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Er zijn maatregelen nodig om ons aan te passen aan het nieuwe klimaat en de gevolgen van klimaatverandering, klimaatadaptatie genoemd. “En daar ontkomt Zeewolde ook niet aan”, laat het college weten.

Klimaatadaptatie bestaat in Zeewolde uit de onderdelen wateroverlast, droogte, hitte en biodiversiteit. “Wateroverlast en biodiversiteit spreken hier het meest tot de verbeelding”, meldt de gemeente. “De gevolgen van hitte en droogte worden minder ervaren. Toch zal de inwoner van Zeewolde ook daar de gevolgen van ondervinden, al is het maar bij de aanschaf van een airco of het vullen van het zwembad in de tuin.”

Vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel moeten gemeenten in opdracht van de Rijksoverheid aangeven hoe zij met de verandering van het klimaat willen omgaan. Om te kijken welke maatregelen er mogelijk zijn is in Zeewolde, samen met experts en bewoners, onderzoek gedaan. “De maatregelen die uit de ervaringen en het onderzoek zijn gekomen hebben we als proef toegepast bij het grootwijkonderhoud van de Waterbuurt, het integraal onderhoud van Trekkersveld, de parkeerplaats naast het medisch centrum Waterland en bij de planvorming van het centrum ’carré’. Er zijn bijvoorbeeld bomen geplant en Wadi’s en watergangen aangelegd.” Het college stelt voor om bij de komende projecten een lerende aanpak toe te passen. “Zo kan ervaring worden opgedaan om het dorp in twintig jaar tijd klimaatbestendig te maken.”

Bewoners kunnen op een eigen manier een steentje bijdragen aan klimaatadaptatie. Denk aan vergroening van de tuin (Operatie Steenbreek: steentje eruit, plantje erin), het verkoelen van het huis middels een zonnescherm, groen dak (sedum) of een schaduwrijke boom en te zorgen voor een goede waterafvoer. “Zo werken we met onze inwoners samen aan comfort in een veranderend klimaat.”

Voor de aanpak klimmaatadaptatie is voor de komende drie jaar een totaalbedrag nodig van circa €1,3 miljoen. Doordat er bijdragen van derden worden verwacht en een deel van de kosten zal worden gedekt uit de rioolheffing en vanuit de Algemene Reserve voor het biodiversiteitsplan, resteert voor de periode van 2022 t/m 2024 een bedrag van €341.000.