Johannes Verheijden
Johannes Verheijden Foto: Eigen foto

‘Als liefde zoveel pijn doet’: een opmerkelijk boek over rouwverwerking na de dood van een kind

· leestijd 1 minuut Zorg en Welzijn

ZEEWOLDE — Onlangs verscheen bij uitgeverij boek•scout het boek ‘Als liefde zoveel pijn doet’, met als ondertitel ‘Rouw in prisma perspectief’. Zeewoldenaar Johannes Verheijden, in het dagelijks leven werkzaam voor, met en naast gezinnen en professionals die bekend zijn met kinderpalliatieve zorg, kwam veel typerende situaties en verhalen tegen die in z’n hoofd als het ware een eigen leven gingen leiden. Hij besloot ze op te schrijven, met een aangrijpend boek als resultaat.

“Rouw is eigenlijk de achterkant van liefde, zou je kunnen zeggen”, begint Johannes. “Als je ziet hoe mensen intens verknocht zijn aan een kind, een geliefde, een dierbare, dan zie je ook hoe pijnlijk en rauw die rouw kan zijn als het onvermijdelijke gebeurt. Ik heb in de verhalen geprobeerd situaties te beschrijven die precies dát verbeelden, situaties die je bijblijven, die je raken. Ik hoop met de verhalen een klein beetje troost en steun te kunnen bieden aan mensen in vergelijkbare omstandigheden. Weliswaar zijn ze ontleend aan wat ik meemaakte in de kinderpalliatieve zorg, maar rouw is breed, universeel, raakt alle emoties. Als het in brede zin mag bijdragen aan rouwverwerking, helpend, helend zo mogelijk, dan zou ik daar blij mee zijn.” 

‘Als liefde zoveel pijn doet’ is de eerste ‘echte’ uitgave van de hand van Johannes Verheijden. “Of het aanslaat, of het gaat doen wat ik ermee beoog, dat is natuurlijk afwachten, maar ik ben beslist niet uit op schrijfsucces of iets van dien aard. Wel weet ik dat eerdere, losse schrijfsels van mij een gevoelige snaar wisten te raken, en dat sterkt je wel in de gedachte dat je op het goede spoor zit. Ik ben bijvoorbeeld bestuurslid van de Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn. Op die dag, dit jaar op 10 december, worden wereldwijd kaarsen aangestoken  ter nagedachtenis aan overleden kinderen. In dat kader heb ik enkele gedichten en verhalen mogen voorlezen, en daar kwamen positieve reacties op. Toch maakte die trigger tot meer schrijven het ook wel een beetje eng en experimenteel, en je vraagt je dan af of zoiets dan wel ‘publicabel’ zal zijn… Maar goed, de uitgever zei ‘ja’, en zo is het boek dan toch tot stand gekomen. 

Het ligt voor de hand te veronderstellen, of op z’n minst te vermoeden, dat Johannes Verheijden schrijft uit eigen ervaring en beleving. “Nee, dat niet, tenminste niet in de zin dat ik zelf een kind heb moeten verliezen. Gelukkig niet. Het is niet voor niets dat ik in het voorwoord van ‘Als liefde zoveel pijn doet’ heb aangegeven dat ik nog niet eens bij benadering écht zou kunnen omschrijven wat iemand doormaakt die zo’n groot verlies te verwerken heeft. Het gaat erom dat mensen herkennen en erkennen dat er, hoe fragiel ook, een leven na de dood kan en mag zijn voor degenen die achterblijven.”

‘Al liefde zoveel pijn doet’ is een verzameling korte verhalen en gedichten over rouwverwerking na de dood van een kind, verkrijgbaar in de reguliere boekhandels en webshops. De website van de uitgever is te benaderen via www.boekscout.nl.