Afbeelding
Foto: lokaal FNV (Christopher Ivo)

Drukke tijden voor FNV Nederland

Partnerbijdrages

FNV Nederland is momenteel dagelijks in het nieuws vanwege de onderhandelingen over de nieuwe cao. Bovendien groeit ons ledenaantal gestaag. Bij FNV zijn we natuurlijk erg verheugd over deze ontwikkeling.

Afdeling Lokaal Zeewolde FNV houdt zich naast deze activiteiten ook bezig met het eren van jubilarissen. Elk jaar huldigen we ongeveer 300 leden die 25, 40, 50, 60 of 70 jaar lid zijn. Voor de 70-jarige leden organiseert één van onze bestuursleden zelfs een persoonlijk huisbezoek.

Tijdens dit bezoek worden ze verrast met een oorkonde en een bos bloemen. Dit jaar waren de heren J.H. Veldhuyen, J.A.M. Emmelkamp, H.S. Sour en J.L. Raayen maar liefst 70 jaar lid van FNV. Dit is uiterst bijzonder.

Onder het genot van een kopje koffie komen vaak nostalgische verhalen uit vroeger tijden ter sprake. Deze gesprekken worden enorm gewaardeerd door de ouderen, van wie sommigen zelfs de respectabele leeftijd van 90 jaar hebben bereikt. Ze delen met ons dat ze zich soms eenzaam voelen. Om die reden bezoeken wij als FNV Zeewolde deze leden graag thuis.

Dit is een partnerbijdrage van:
Afdeling Lokaal Zeewolde FNV (Christopher Ivo)