Afbeelding
Eigen foto

Gebiedsfonds Sternweg zoekt ideeën om gebied aantrekkelijker te maken

· leestijd 1 minuut Algemeen

ZEEWOLDE - Windmolenpark Sternweg draait al een aantal jaren. De negen windmolens, herkenbaar aan de groene band en de karakteristieke eivormige gondels, staan in een opvallende boogopstelling op de route tussen Zeewolde en Harderwijk. Het is het eerste windmolenpark in Flevoland dat is voltooid volgens het nieuwe provinciale beleid. Dat houdt onder meer in dat de molens hoger zijn en dat het park als collectief is opgezet op initiatief van omwonenden. 

“Indertijd bij de vergunningverlening door gemeente Zeewolde en provincie Flevoland is ook overeengekomen om inkomsten te reserveren voor een gebiedsgebonden bijdrage met als doel om het gebied (nog) aantrekkelijker te maken om in te wonen, werken en te recreëren”, licht woordvoerster Carla Dekker toe. “Windmolenpark Sternweg gaat hier invulling aan geven door middel van een fonds, Gebiedsfonds Sternweg genoemd.”

Doel van het Gebiedsfonds 
Het doel van het Gebiedsfonds Sternweg is om projecten in de nabijheid van Windmolenpark Sternweg financieel mogelijk te maken. “Projecten die het gebied leuker en plezieriger maken om in te wonen, werken en te recreëren”, aldus Carla. “Daar kunnen we veel onder verstaan, zoals projecten die zich richten op behoud en ontwikkeling van het landschap maar ook voor natuurbehoud, recreatie of anderszins voor de verbetering van het gebied. Er kan ook aanspraak gedaan worden voor het ontwikkelen van duurzame landbouw of bevordering van biodiversiteit.” De projecten die het Gebiedsfonds gaat ondersteunen moeten liggen in het gedeelte van de gemeente Zeewolde dat in Oostelijk Flevoland ligt.

Wie kunnen er aanspraak op doen?
Iedereen die een goed idee heeft, dat past binnen de criteria, kan een aanspraak doen op Gebiedsfonds Sternweg. Dat betekent dat zowel natuurlijke als rechtspersonen een aanvraag mogen doen. Carla: “Zolang het betreffende project maar het algemeen belang dient en gerealiseerd gaat worden in de driehoek: Knardijk, de Hoge Vaart en de Hoge Dwarsvaart.”

Ideeën kunnen gestuurd worden naar gebiedsfondssternweg@gmail.com. Via dit adres kunnen geïnteresseerden tevens meer informatie en randvoorwaarden voor een project opvragen. Insturen kan tot 1 maart 2022. Na deze datum gaat een overleggroep, die samengesteld is uit twee bewoners van de Sternweg, iemand namens gemeente Zeewolde, van Landschapsbeheer Flevoland en een vertegenwoordiger namens de plaatselijke recreatie bepalen welke ideeën een financiële tegemoetkoming kunnen krijgen.

Afbeelding
Oude windmolens volgens Theun Schaaf mogelijk antwoord op toenemende energievraag Algemeen 8 jun., 17:57
Afbeelding
Coloriet bewoners Theo, Joke en Christina genieten van zijspanritje Algemeen Instagram 8 jun., 17:09
Afbeelding
Markante verkeerstoren Lelystad Airport krijgt plek in Madurodam Ingezonden 8 jun., 16:00