Afbeelding
Kirill - Unsplash

Leefbaar Zeewolde licht haar standpunt over datacenter Zeewolde toe

Politiek

ZEEWOLDE - De komst van het hyperscale datacenter naar Zeewolde houdt veel mensen bezig. “Onze leden vragen van ons meer duidelijkheid en met dit bericht geven we die”, aldus de fractie.

Leefbaar Zeewolde laat weten bij drie thema’s grote bedenkingen te hebben. “Vanuit het oogpunt van efficiënt verbruik van energie willen we dat de restwarmte beschikbaar is voor hergebruik en ook gegarandeerd gebruikt gaat worden voor levering aan woningen en bedrijven in Zeewolde en Harderwijk”, stelt Leefbaar Zeewolde. “Die garantie is er nu niet en voor Leefbaar Zeewolde is dit, mede gezien de klimaatopgave, een duidelijke voorwaarde.”

De tweede bedenking die de partij heeft betreft het grote energieverbruik van het hyperscale datacenter en de vraag hoe deze gewenste duurzame energie opgewekt moet/gaat worden. Als derde punt vindt Leefbaar Zeewolde ‘dat de inspraak en participatie bij dit majeure project ver ondermaats is geweest’.

“Toereikende antwoorden op onze vragen over deze drie thema’s zijn uitgebleven. Daarom zal Leefbaar Zeewolde niet instemmen met het voorliggende bestemmingsplan. In de raadsvergadering van 16 december zullen wij ons standpunt nader toelichten”, laat de fractie weten.